Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 132 seconden

wijkrotterdamUneto-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, roept het kabinet op meer ruimte te scheppen voor renovatie van woningen en gebouwen. Gebeurt dit niet, dan ligt verpaupering van de binnensteden op de loer. Dit stelt de installateursvereniging in een reactie op de Miljoenennota.

Uneto-VNI constateert dat woningcorporaties de regionale ontwikkelingsfunctie niet meer uitvoeren en roept de overheid op om deze lacune op te vullen door investeerders aan te trekken. Dankzij nieuwe investeringen kan de bestaande woningvoorraad comfortabel én energiezuinig worden gemaakt.

Investeringen zijn ook nodig om de bestaande woningvoorraad aan te passen zodat ouderen en mensen met gebreken langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Voorzitter Titia Siertsema van Uneto-VNI: “De komende jaren moeten tienduizenden woningen geschikt gemaakt worden voor ouderen. We willen samen met de overheid naar mogelijkheden zoeken om een grootschalige aanpak te realiseren én bestaande knelpunten weg te nemen. Belangrijk is om een oplossing te vinden voor de zogenaamde split incentive: het feit dat degene die investeert niet profiteert van de opbrengst van deze investering.”

Uneto-VNI is blij met de verlenging van de lage btw tot 1 juli 2015. Siertsema: “Het is een verstandige maatregel die hard nodig is, gezien de nog altijd lastige marktomstandigheden. Nadelig is wel dat ondernemers nu middenin het kalenderjaar te maken krijgen met een ander btw-tarief. Dat levert veel administratieve rompslomp op.”

Uneto-VNI constateert dat de werkkostenregeling niet leidt tot lastenverlichting voor ondernemers, maar nu ten bate komt van de overheid. Juist in de huidige economische situatie hebben ondernemers echter behoefte aan vermindering van de lasten. Uneto-VNI bepleit aanpassing van de regeling zodat de oorspronkelijke doelstelling wordt behaald.

Er moet volgens Uneto-VNI meer gebeuren om de ventilatie op scholen in Nederland te verbeteren. Siertsema: “Zeker als er komende winter weer strenge vorst komt, stijgt het CO2-gehalte in veel klaslokalen tot een onaanvaardbaar hoog niveau. Wij pleiten voor CO2-metingen in alle scholen en gerichte investeringen.”

He kabinet neemt volgens Uneto-VNI goede maatregelen om de woningmarkt te verbeteren. Siertsema: “Het wordt aantrekkelijker om te verhuizen. Dat levert de installatiebranche veel werk op. We betreuren het wel dat vrijstelling van gift voor verbouwing of hypotheek van een huis tot maximaal Euro 100.000,- verdwijnt.”

Uneto-VNI is positief over het voornemen om de korting op energiebelasting die nu geldt voor VVE’s uit te breiden naar ondernemers. Dit levert een extra impuls op voor het lokaal opwekken van energie.

Uneto-VNI vindt dat er in de kabinetsplannen onvoldoende aandacht is voor bijscholing van techniekdocenten. Siertsema: Wij vinden dat de lumpsum bekostiging van het techniekonderwijs moet worden aangepakt. Er moeten garanties komen dat scholen de extra middelen voor techniekonderwijs ook voor dat doel gaan inzetten.’

Voor meer informatie: www.uneto-vni.nl