Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 120 seconden

Uneto-VNI, Bouwend Nederland en OnderhoudNL lanceren voor de zomer het profiel Duurzame Aanbieder, dat beoogt om de eigenaar-bewoner ondersteuning te bieden bij het verduurzamen van zijn bezit. Het profiel is opgezet onder begeleiding van PwC en de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en bedoeld voor bouw-, installatie- en onderhoudsbedrijven die huiseigenaren met kennis en garanties bij kunnen staan bij het verduurzamen van hun woning. De komende jaren moet een groot deel van de eigen woningvoorraad van circa 4,5 miljoen woningen worden verduurzaamd. Dit komt echter tot nu toe maar zeer schoorvoetend van de grond, aldus de koepelorganisatie. Voor veel huiseigenaren is het te moeilijke materie.

In 2030 moet de woningvoorraad in Nederland gemiddeld Energielabel A hebben. In 2050 moet de gebouwde omgeving zelfs energieneutraal zijn. Dit is afgesproken in het Energieakkoord.

PwC-projectleider Jan-Willem van den Beukel: “Er is geen Google voor de beste methode om je huis energieneutraal te maken. Al gauw zie je als woningeigenaar door de bomen het bos niet meer. Een Duurzame Aanbieder moet beschikken over de benodigde kennis, adviseren op maat en desgewenst ook zorg dragen voor de uitvoering. De klantreis is als uitgangspunt genomen voor de vijf toetsbare criteria van het profiel.”

Wat biedt een Duurzame Aanbieder?:

-Een one-stop-shopping aanbod op maat voor het energieneutraal maken van een woning.

-Advies welke (combinaties van) onderdelen uit het energieneutraal maatregelenpakket de eigenaar-bewoner in een eigen tempo naar energieneutraal kan zetten.

-Advies over de financiële faciliteiten (goedkope NEF-lening, maatregelsubsidies c.q. andere subsidie/financieringsregelingen).

-Het leveren van een energieprestatiegarantie.

-Het leveren van after-sales-dienstverlening met een beschrijving van de aard van deze dienstverlening (bijvoorbeeld vervolgcontact na oplevering over effect van duurzaamheidsinvestering, aanbieden servicecontract, actief sturen op reviews, tips voor real time inzichtelijk maken van energieverbruik e.d.).

Beheer van het nog te lanceren profiel komt vanwege het klantvertrouwen in handen van een onafhankelijke stichting. Ook de uitvoering wordt onafhankelijk ondergebracht. (Consortia van) bedrijven die zich na toetsing kwalificeren, worden opgenomen in een online register, en zijn beter vindbaar voor huisbezitters.

Het gaat om een potentiële markt tot 2030 van 45 miljard euro. Er zijn afspraken gemaakt om de deelnamekosten in de eerste 2 tot 3 jaar voor bedrijven zo laag mogelijk te houden. Na die periode moet Duurzame Aanbieder zichzelf kunnen bedruipen. Voor geïnteresseerde (consortia van) bedrijven zal ook ondersteuning beschikbaar komen, zoals workshops en een handreiking voor kwaliteitsaspecten.

Het initiatief wordt ondersteund door VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.