Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 163 seconden

0-op-de-meterIn navolging van het landelijk Energieakkoord waarbij in 2013 werd afgesproken dat gemeenten zelf werk moeten maken van het verduurzamen van de woonvoorraad, hebben de negen Noord-Brabantse gemeenten van de regio Hart van Brabant werk gemaakt van gedeelde ambities en een gezamenlijk doel gesteld. In een vorig jaar gesloten deal tussen overheden, burgers, onderwijsinstellingen en bedrijven is afgesproken samen 200 ‘nul-op-de-meter’ woningen op te leveren en aanzienlijke besparingen door te voeren bij 3000 bestaande huizen. Deze doelstellingen van Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk moeten al in 2017 voltooid zijn.

Volgens wethouder Jan van Groos van de Gemeente Waalwijk gaat dat lukken. Mede dankzij de inzet van innovatieknooppunt KIEN heeft het verduurzamen de noodzakelijke duw in de rug gekregen. “Nu wordt door bedrijven en consumenten veel enthousiaster naar duurzaamheid gekeken. Er is in deze regio echt een flinke ontwikkeling gaande”, zegt hij. “Vooral het energiegebruik van bestaande woningen wordt dankzij de kracht van dit collectief sterk omlaag gebracht, wat voor het milieu een goede zaak is.”

Het project zet in op radicale renovatie van naoorlogse huur- en koopwoningen en het bouwen van meer energieneutrale woningen met ‘nul-op-de-meter’. De inmiddels vijfendertig betrokken partijen stellen aan elkaar ‘denk-en-doe-capaciteit’ ter beschikking en het verbond is nog steeds groeiende. Naast nieuwe lokale energiecoöperaties, neemt ook het aantal verbonden bedrijven nog steeds toe, omdat ze kansen zien nu deelnemers aan het project met elkaar ervaringen over succesvolle bouwtrajecten delen. Vraag en aanbod komen daardoor dichter bij elkaar.

Zo kiezen veel bewoners er bijvoorbeeld voor hun woning niet in één keer compleet te verduurzamen, maar kiezen zij voor de meest interessante stappen. De ervaring leert dat er nu al tal van maatregelen kunnen worden genomen, die latere aanpassingen niet blokkeren. “Niet alleen is het vanuit klimaatoogpunt belangrijk om zuiniger om te gaan met energie, maar ook dreigt dat huur- of hypotheeklasten straks vooral worden bepaald door de energiekosten en daardoor de pan uitrijzen”, zegt Van Groos. “Nu hebben we daar vanwege de lage olieprijs nog weinig last van, maar het is onvermijdelijk dat de prijzen weer omhooggaan, dus kun je maar beter vroeg beginnen met uitvoeren in plaats van uitstellen.”

In de deal zijn een zevental projecten beschreven waaraan de deelnemers bijdragen. Per gemeente is een lokale aanpak gedefinieerd om tot energiereductie te komen. Zo zijn bijvoorbeeld in de gemeente Heusden in honderd huizen energiescans gemaakt en worden daar nu de eerste energiebesparende maatregelen toegepast. En in Gilze-Rijen is reeds besloten aanvullende middelen te reserveren om een meer duurzame woningbouw zowel in 2016 als 2017 financieel te ondersteunen.

“Overal in de keten zie je dat projecten handen en voeten beginnen te krijgen”, licht Paul van Dijk, Beleidsadviseur Energie en Klimaat van de Gemeente Tilburg toe. “Sommige betrokken gemeenten zitten nog in de planvormingsfase, terwijl in Tilburg al enige tijd woningen worden opgeleverd en verbeterd.”

Directeur Adrie van Duijne van KIEN geeft aan dat Hart van Brabant een belangrijke voortrekkersrol vervult in de landelijke plannen tot verdere verduurzaming van woningen. “Ruim een half jaar geleden is er een convenant ondertekend met de KennisPartnerCoalitie om voor 2020 in Nederland 100.000 woningen met nul-op-de-meter te realiseren. Hiervoor zijn tientallen van dit soort initiatieven nodig. Hart van Brabant laat zien dat als gemeenten, bedrijven en particulieren samenwerken, ze veel sterker staan.”

[related_post themes=”text”]