Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 152 seconden

De bouwsector loopt voorop bij de implementatie van B2B e-commerce. Dit blijkt uit onderzoek van Sana Commerce onder 300 bedrijven wereldwijd. Hierin geeft 84% van de bouwbedrijven aan dat ze in de toekomst 100% online verwachten te verkopen. Dit is meer dan in welke andere sector ook (72% gemiddeld). Twee jaar geleden verkocht slechts 29% van de bouwbedrijven via hun eigen webshop. Dit percentage zal in 2019 zijn verdubbeld, zo is de verwachting. Ook omarmt de bouwsector mobiel als een nieuw verkoopkanaal: 26% verwacht binnen twee jaar via een mobiele app te verkopen, terwijl dit twee jaar daarvoor nog 12% was.

Verminderen van fouten
Van de ondervraagde bouwbedrijven geeft 95% aan dat het belangrijkste voordeel van een e-commerce platform het verminderen van menselijke fouten is. Ondervraagden zagen ook het verminderen van administratieve taken rond systeembeheer (92%) en het minimaliseren van orderverwerking voor inside sales (90%) als voordelen, meer dan in andere branches het geval is.

Michiel Schipperus, CEO van Sana Commerce, legt uit dat de huidige opwaartse beweging binnen de internationale bouwsector de focus op het stroomlijnen van de sales-processen kan verklaren. “De internationale markt van bouwmaterialen groeit naar verwachting tot meer dan €874 miljard in 2020*, waardoor bouwbedrijven zich aan het oriënteren zijn op effectievere manieren om te verkopen om zo in te kunnen spelen op de groeimogelijkheden.”

“Met een sterke woningmarkt in de VS en lage rentestand in Europa is de bouw duidelijk internationaal aan het groeien. De markt ziet echter ook een stijging in materiaalprijzen en heeft te maken met aanzienlijke personeelskosten, nodig om vaardige werkkracht aan te trekken en te behouden. Hierdoor zullen bouwbedrijven een flexibel e-commerce platform moeten gebruiken, dat snel in kan spelen op veranderende prijzen en eisen.”

Alle klantdata op één plek
Er is een aantal problemen die bouwbedrijven moeten oplossen voordat ze op succesvolle wijze een B2B-webshop kunnen implementeren. Zorgen voor de juiste (en volledige) klantdata in één systeem en het toegankelijk maken ervan vanuit het e-commerce platform, bleek voor bijna alle ondervraagde bedrijven (94%) een uitdaging. Deze trend is in het onderzoek terug te zien in alle sectoren binnen de B2B-markt. Het bestaande IT-landschap en de IT-infrastructuur zijn een groot obstakel voor veel bedrijven in de bouw (meer dan in andere sectoren), maar liefst 90% geeft aan dat dit een serieuze uitdaging vormt.

IoT en M2M
Bouwbedrijven richten zich voor het optimaliseren van het orderproces ook op nieuwe technologieën. 80% van ondervraagden stelt dat B2B-bedrijven IoT (Internet of Things) en M2M (machine-to-machine) technologie in zullen gaan zetten om geautomatiseerde of voorspellende bestellingen (predictive ordering) mogelijk te maken. Dit aantal ligt een stuk hoger dan het gemiddelde van alle sectoren, dat op 69% ligt.

De bouwsector omarmt ook ‘digitale transformatie’ en de mogelijkheden om technologie in te zetten om zo de manieren waarop een organisatie functioneert, of een product of dienst levert, te veranderen. Een derde van de bedrijven die actief is in de sector reageert snel als het aankomt op digitaliseringsprojecten. Dit is ook meer dan in andere sectoren, zoals bijvoorbeeld in de voedings- en drankenindustrie waar maar een kwart van de bedrijven deze snelle aanpak hanteert.