Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 203 seconden

Het herstel in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf schakelt naar een hogere versnelling: in 2015 steeg de omzet gemiddeld met 5% (+4% in 2014). Vooral de bouw deed het in dit opzicht goed. Verder zagen grotere bedrijven (met een omzet van meer dan 10 miljoen) de omzet relatief vaak groeien of in elk geval stabiliseren, net als de winst. Ondanks een toename van de bedrijfskosten (gemiddeld +2%) kwam de winst voor het mkb als geheel 30% hoger uit dan een jaar eerder. Ondernemers in de noordelijke provincies presteerden hierbij beter dan de rest van Nederland. Dit blijkt uit het SRA-Sectorrapport ‘Branches in Zicht 2016’. SRA is een netwerk van 370 accountantskantoren dat meer dan 50% van alle mkb-bedrijven als klant heeft. Na zware jaren was de bouw in 2015 de belangrijkste groeisector van Nederland. Het productievolume nam met 7% toe. Dit kwam vooral door de nieuwbouwproductie, maar ook ‘herstel en verbouw’ zijn flink gegroeid. De bedrijven in de bouwsector zagen de netto-omzet in 2015 met ruim 9% toenemen. Daarmee deed de bouw het beter dan het totale mkb (+5,1%). Verder kwam het eigen vermogen ruim 11% hoger uit dan een jaar eerder en liet de winstgevendheid met 56,3% een enorme verbetering zien. Ondanks het herstel kon niet ieder bouwbedrijf profiteren van de groei in de sector. Vier van de tien bouwbedrijven zag de netto-omzet dalen in 2015, terwijl bij zes van de tien de omzet gelijk bleef of steeg. Die ontwikkeling zag je ook bij de winst. Bij ruim 38% van de bouwbedrijven was de winst gedaald en bij 61,4% gelijk gebleven of gestegen.

De verdere verbetering van de omzet- en resultaatontwikkeling in het mkb over 2015 is herleid uit harde, gedetailleerde cijfers, gebaseerd op de jaarrekeningenverzameling van SRA-kantoren in de unieke benchmarkdatabase Branche in Zicht. Deze database bevat van de afgelopen vijf jaar ruim 100.000 jaarrekeningen. SRA kan op geanonimiseerd jaarrekeningpostniveau cijfers vergelijken en heeft daardoor meer data beschikbaar dan bijvoorbeeld banken, het CBS of de Kamer van Koophandel. Het beeld over 2015 is dus geen prognose, maar een eerste echte ‘afdruk’ die een reëel inzicht geeft in bedrijven, branches, regio’s en het hele mkb van Nederland. Branche-experts en branchepanels geven vervolgens duiding aan de cijfers.

Het Nederlandse bedrijfsleven zit op alle fronten in de lift. Voor het tweede jaar op rij kwamen er over de hele linie positieve cijfers uit de bus. Zo blijkt dat de omzet bij 58% van de mkb-ondernemers is gegroeid of in elk geval gelijk is gebleven en dat de winstgevendheid per saldo verder is verbeterd. Wel zijn de verschillen tussen de branches behoorlijk: de bouw en de horeca deden het relatief goed, terwijl de zorgsector en specialistische zakelijke dienstverleners achterbleven.

 

Ook de komende jaren wordt groei in de bouwsector verwacht, hoewel niet zo spectaculair als in het afgelopen jaar. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) verwacht een groei van de bouwproductie van 4,5% in 2016 en in 2017. Daarna zal de groei op middellange termijn afvlakken naar 3% per jaar, aldus het EIB. De vooruitzichten voor de sector zijn goed, maar met een schuin oog wordt gekeken naar macro-economische ontwikkelingen als de rente en andere risico’s, zoals de vraag of er nog genoeg ontwikkellocaties zijn en of er genoeg gekwalificeerd personeel is. Daarnaast dienen bouwbedrijven te innoveren om zo hun marktpositie te verstevigen en zich te onderscheiden van de concurrentie. Denk bijvoorbeeld aan meer expertise als het gaat om verticaal bouwen of samenwerkingen met partijen buiten de eigen sector.

Voor specialistische kennis over eigen branche en bedrijf én unieke brancherapportages die gebaseerd zijn op de meest actuele en betrouwbare cijfers, trends en ontwikkelingen ontwikkelde SRA voor ondernemers Branche in Zicht. SRA is het grootste netwerk van accountants en adviseurs in Nederland (370 kantoren) dat meer dan 50% van alle mkb-bedrijven als klant heeft. De database van Branche in Zicht verenigt alle jaarrekeningen van al die mkb-bedrijven. De getallen uit de database, aangevuld met kennis van experts uit de eigen branche, geven ondernemers een uitgelezen kans om de positie van hun eigen bedrijf te verbeteren.

Link naar het SRA-sectorrapport ‘Branches in Zicht 2016’

Meer informatie over Branche in Zicht: www.sra.nl/biz

Meer informatie over SRA en SRA-kantoren: www.sra.nl

[related_post themes=”text”]