ISSO en Stichting Kennisbank Bouwfysica (Klimapedia) gaan hun samenwerking versterken. Klimapedia, platform voor Bouwfysicadocenten en -studenten van hogescholen en universiteiten, wordt gekoppeld aan het kennisplatform van ISSO. Dit betekent dat ISSO, kennisinstituut bouw- en installatietechniek, en Klimapedia samenwerken om valide kennis te ontwikkelen en te laten stromen.

De bouwfysicadocenten van de hogescholen en technische universiteiten in Nederland staan achter de intentie om meer samen te werken. Hiermee krijgt de kennisontwikkeling op het gebied van bouwfysica en installatietechniek een boost, denken de initiatiefnemers. Dat is hard nodig om verder te kunnen professionaliseren en valide kennis just in time te kunnen aanbieden in het onderwijs en de bouw- en installatiewereld.

Bouwfysica als schakel
“De bouwfysica, als verbindende schakel tussen bouw en installatie, heeft altijd een belangrijke plaats in onze KennisBank ingenomen. Het is daarom erg mooi dat we deze samenwerking met ons kennisplatform kunnen faciliteren”, zegt Rob van Bergen, directeur van ISSO.

Afgesproken is dat de volgende activiteiten worden ontplooid:

  • Er wordt vanuit dit collectief actief gewerkt aan leermateriaal gebaseerd op bijvoorbeeld leerstofmodulen en leerbundels op Klimapedia en de ISSO-kennis in de KennisBank

(o.a. SBR Referentiedetails, ISSO-publicaties, KennisKaarten).
•             Er wordt naar gestreefd de gezamenlijke kennis ‘Klimapedia-ISSO’ via HOG bouw en ruimte, de 4 universiteiten en SKB-collectief aan te bieden aan alle hogescholen, post-hbo-opleidingen en universiteiten van Nederland.
•             De bedoeling is studenten en andere gebruikers van Klimapedia toegang te geven tot alle kennis in de ISSO-KennisBank.
•             De inhoud van www.klimapedia.nl wordt beheerd via het Kennisplatform van ISSO, maar blijft afzonderlijk benaderbaar.
•             ISSO en Stichting Kennisbank Bouwfysica blijven zelfstandige entiteiten.