Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 101 seconden

bouwagendaEr is de komende jaren volop werk aan de winkel voor de bouw- en installatiesector. Energieneutrale woningen en gebouwen, frisse scholen, huizen waarin onze ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Maar ook smart buildings, transformatie van leegstaande kantoren, digitalisering en slimmere snelwegen. Deze grote maatschappelijke uitdagingen vragen om een innovatieve aanpak. “Die gaan we de komende maanden uitwerken in een Bouwagenda, samen met alle ketenpartners, van de overheid tot en met leveranciers. De technologische oplossingen van onze leden zijn daarbij onmisbaar, zegt Titia Siertsema, voorzitter van UNETO-VNI.

Onder leiding van oud- werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes stelt de Taskforce Bouw de Bouwagenda op. De uitvoeringsagenda voor 2017-2021 wordt komend voorjaar gepresenteerd. Siertsema: “Belangrijke thema’s voor de installatiebranche, zoals het realiseren van een energieneutrale gebouwde omgeving, verhoging van de productiviteit door digitalisering, een toekomstbestendige infrastructuur en het levensloopbestendig maken van woningen krijgen volop aandacht”. 

Het kabinet onderschrijft het economisch belang van de bouw- en installatiebranche en zet zich met de Bouwagenda volledig in voor innovatie en vernieuwing. Afgelopen vrijdag kwamen de ministers Blok (Wonen en Rijksdienst), Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Kamp (Economische Zaken) bijeen met onder meer vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, kennisinstellingen, gemeenten en provincies om hierover afspraken te maken.

Siertsema: “We zetten er samen de schouders onder: Rijk, provincies, waterschappen, bouwers, woningcorporaties, installateurs, architecten, ingenieurs, toeleverende industrie, kennisinstituten en de financiële sector doen allemaal mee. Het gaat om een grootschalige operatie: het verduurzamen van miljoenen woningen en gebouwen, het levensloopbestendig maken van de woningvoorraad voor onze ouderen, een grootschalige transformatie van commercieel en maatschappelijk vastgoed en oplossingen voor slimme mobiliteit. De afgelopen jaren hebben we niet stilgezeten, er is al veel bereikt. Maar nu is tijd om op te schalen en nieuwe technologieën en concepten grootschalig toe te passen en daarvoor investeringsruimte te creëren.”

Meer informatie over de Bouwagenda op de website van het Ministerie van Economische Zaken: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken/nieuws/2016/11/29/kabinet-met-bouwagenda-werken-aan-toekomstbestendige-sector

Meer informatie over innovatie in de installatiebranche: de toekomstverkenning Radar 2020

[related_post themes=”text”]