Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 92 seconden

De bouw- en zorgsector kunnen veel voor elkaar betekenen. Dat is de belangrijkste conclusie van de Kansdag Zorgvastgoed die door Energiesprong Zorgvastgoed op touw is gezet. Uit recente berekeningen blijkt dat zorginstellingen maandelijks 150 euro per cliënt aan energiekosten kwijt zijn en daarvan slechts 100 euro van het Rijk vergoed krijgt. “Er is dus volop werk aan de winkel”, aldus Harmke Bekkema, programmamanager Energiesprong Zorgvastgoed.

 

Zes zorginstellingen die de energielasten naar nul omlaag willen brengen, gingen tijdens de Kansdag Zorgvastgoed hierover met vertegenwoordigers van zeventien aanbiedende partijen in gesprek. In drie zogenoemde verkenningsrondes maakten de deelnemers met elkaar kennis. “De winst van vandaag is dat er veel contacten zijn gelegd. Maar de grootste opbrengst is wel, dat mensen naar hun eigen rol zijn gaan kijken. En vooral hoe zij die rol anders zouden kunnen invullen om tot een beter resultaat te komen”, aldus Bekkema.

 

Voorafgaand aan de verkenningsrondes gaf Elly van Kooten, directeur Maatschappelijke Ondersteuning bij het ministerie van Binnenlandse Zaken de deelnemers mee erg enthousiast te zijn over het Energiesprong-programma ‘Nul op de meter’. “Ik vind dat elke zorgvastgoed eigenaar dit moet bekijken. Als naar nul op de meter kan, moet je dat doen.”

Na afloop spraken alle deelnemers van een vruchtbare en inspirerende dag. Een vertegenwoordiger van een zorginstelling kwam naar aanleiding van een opmerking van een van de bouwpartijen tot het besef dat zijn klant straks kan kiezen. “Toen bedacht ik mij ‘wij moeten dus ons gebouw dusdanig aanpassen’, dat die klant straks daadwerkelijk ook voor ons kiest.”

Harmke Bekkema ziet deze dag dan ook als startpunt en zeker niet als eindpunt. “Er is een goede start in de samenwerking gemaakt. We moeten nu doorpakken, want er is veel te doen.”

Voor meer informatie: www.kansenvoorzorgvastgoed.nl