Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 120 seconden

De groeipercentages van de bouw overtreffen de afgelopen vier jaar structureel de groei van de Nederlandse economie. De bouwproductie ligt halverwege 2018 nog maar 2,8 procent onder de piek van begin 2009. De omzet is met een verschil van 0,5 procent bovendien nagenoeg gelijk aan het recordjaar 2009. Bouw- en installatiebedrijven lijken de wind dus in de rug te hebben, wat ook wordt weerspiegeld door de orderportefeuilles die ook al records breken. Vooral kleine bouwbedrijven doen het goed en tekenden in de afgelopen vijf jaar voor een omzetgroei van 47,5 procent. Maar hoewel de crisis voor bouwbedrijven verder weg lijkt dan ooit, profiteren zij volgens ABN Amro niet volop van de hoge omzetten in de sector.

Zo stijgen de kosten voor personeel en materialen snel en lopen risico’s in planning en kwaliteit op, waardoor de winstmarges laag blijven. Dit is opvallend, omdat de vraag op dit moment het aanbod sterk overstijgt.

Lagere marges dwingt bouwsector te innoveren
De bouwsector wordt vaak omschreven als traditioneel en niet innovatief. Toch volgen de ontwikkelingen in de bouw elkaar in snel tempo op. Uit onderzoek van ABN Amro onder bouw- en installatiebedrijven die een structureel hogere winstmarge hebben, blijkt dat verschillende vormen van innovatie hieraan ten grondslag liggen. Zo is vooral veel te winnen door procesinnovatie, zoals prefabricage, automatisering en digitalisering.

Procesinnovatie is vrij eenvoudig inzetbaar middels ‘learning on the job’. Door tijdens het werk te leren en daarover te communiceren, worden processen namelijk steeds effectiever. Volgens de respondenten van het onderzoek van ABN Amro leidt dit tot lagere (faal)kosten, een kortere bouwtijd en een hogere kwaliteit van bouwproducten. Procesinnovatie is ook relatief tegen geringe kosten door te voeren, waardoor sneller resultaat behaald kan worden. Volgens ABN Amro zijn bouw- en installatiebedrijven die innoveren minder afhankelijk van prijsconcurrentie en daardoor eenvoudiger in staat om de winstmarges te verhogen.

Personeel cruciaal bij cultuuromslag in bouwsector
Naast innovatie worden samenwerking en vakkundig personeel genoemd als succesfactoren. “Om invulling te geven aan innovatie en samenwerking is goed gekwalificeerd en gemotiveerd personeel onmisbaar. Tegelijkertijd kan innovatie ervoor zorgen dat een bouwbedrijf zich kan positioneren als een aantrekkelijke werkgever en partner”, zegt Petran van Heel, Sector Banker Bouw van ABN Amro. “Nieuwe samenwerkingsvormen bieden toegang tot nieuwe kennis en expertise en brengen kostenbesparingen binnen handbereik. De inzet van deskundig personeel maakt dit mogelijk, maar de bouwsector kampt met een structureel tekort aan mankrachten. Het bieden van opleidingsmogelijkheden en toekomstperspectief kan hierbij het verschil maken.”