Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 95 seconden

bodemenergieUit recent onderzoek naar het functioneren van bodemenergiesystemen, dat in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werd uitgevoerd, komt naar voren dat bodemenergiesystemen beter presteren dan voorheen. Ook lijkt het erop dat gebouwbeheerders beter vat krijgen op hun systemen. Dat het rendement van de bodemenergiesystemen beter wordt blijkt uit diverse factoren. In het onderzoek, dat een update was van een eerder het onderzoek uit 2006 en 2009, werden 125 open systemen voor warmte- en koudeopslag (WKO) aan een nadere analyse onderworpen. Uit de update komt naar voren dat de systemen veel minder water verpompen tussen de warmte- en koudebron. Deze verbetering wordt met name toegeschreven aan het verbeterde beheer en onderhoud van de systemen.

Belangrijke punten die in het onderzoek naar voren kwamen zijn:

  • Het temperatuurverschil tussen de warmte- en koudebron.

Globaal geldt: hoe groter het verschil, hoe beter;

  • De energiebalans.

Een goede balans zorgt ervoor dat de brontemperaturen goed blijven;

  • De verpompte hoeveelheid grondwater.

Hoe meer energie per verpompte kuub water eruit wordt gehaald, hoe beter.

Ook blijkt uit het onderzoek dat het gemiddelde temperatuurverschil over de bronnen nagenoeg gelijk blijft: van 4,4 graden Celsius naar 4,6 graden Celsius. Een positief punt daarbij is wel dat er ook systemen zijn met een temperatuurverschil tussen 7 en 10 graden Celsius. Verder zijn de open WKO-systemen in Nederland over het geheel gezien nu meer in balans dan bij het eerdere onderzoek in 2006 en 2009.

Het op een juiste wijze ontwerpen, realiseren en/of beheren van bodemenergiesystemen is cruciaal om te zorgen dat de systemen in de praktijk ook waar maken wat ze beloven. Het daarbij beschikken over de nodige vakkennis is dan ook van groot belang. Het is dan ook niet voor niets dat per 1 oktober 2014 alle marktpartijen die bodemenergiesystemen ontwerpen, realiseren, onderhouden en beheren, hiervoor dienen te zijn gecertificeerd. Daarnaast dienen de bedrijven aantoonbaar te beschikken over de juiste vakkennis die binnen de speciaal hiervoor ontwikkelde Leergang Bodemenergie beschikbaar is.

[related_post themes=”text”]