Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 68 seconden

Uit het onderzoek van Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) blijkt dat 20% van de bodemenergiesystemen optimaal functioneert en 60% functioneert als verwacht. De overgebleven 20% functioneert ondermaats. Er zijn in totaal 42 bodemenergiesystemen in het beheersgebied van ODH geanalyseerd en beoordeeld: 33 installaties bij kantoren en 9 bij glastuinbouwbedrijven. De onderzoekers keken vooral naar de werking van het gehele systeem. Bij 80% is er sprake van energiebesparing. Ten opzichte van eerdere onderzoeken is dit een flinke verbetering.

Het kan nog beter
Toch kan de energiebesparing bij de meeste WKO-systemen verbeteren, als er meer aandacht zou worden besteed aan het beheer. Bij 60% van de in dit onderzoek bekeken systemen is daar nog te weinig aandacht voor. Uit het onderzoek blijkt dat deze gebruikers of beheerders vaak specifieke kennis rondom de techniek missen en niet kunnen overzien of de installatie optimaal functioneert. Hierdoor mist degene die de energierekening betaalt een stimulans om in actie te komen en maatregelen door te voeren. Het gaat deze personen meestal met name om het klimaatcomfort en het voorkomen van storingen. Het energiegebruik is van ondergeschikt belang.

Complex en duurder
Installaties die in dit onderzoek van ODH slecht functioneren, 20% van de 42 bekeken systemen, vergen vaak een complexere aanpak en een grotere investering. Deze systemen zijn niet gedetailleerd geanalyseerd, zodat het onderzoek geen veel voorkomende oorzaak heeft geïdentificeerd voor het slechte functioneren.

Het hele onderzoek is hier te downloaden.

(Bron: Gebruikersplatform Bodemenergie)