Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 35 seconden

Bodemenergie moet over vijf jaar in zestien procent van onze duurzame energiebehoefte voorzien. “De techniek zou kunnen voorzien in een kwart van de warmte- en koelvraag van woningen en gebouwen”, denkt Frank Agterberg, voorzitter van BodemenergieNL. Hij zegt dit in een speciale editie van het Tijdschrift Milieu over dit thema. “In tegenstelling tot zon en wind kan dit zonder noemenswaardige omgevingshinder en een te verwaarlozen ruimtebeslag.”

Agterberg constateert: “We hebben vooral te maken met een onvoldoende spontane vraag uit grote delen van de woningbouwmarkt en middelgrote utiliteitsbouw, bijvoorbeeld kantoren, winkelcentra en productiehallen.” Hij signaleert vooral een gebrek aan kennis van wat er op de markt verkrijgbaar is, ook bij de overheden.

Lees hier het artikel