Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 103 seconden

De binnenlandse orderpositie van het mkb-metaal trekt na lange tijd weer aan en de export is de dip van het derde kwartaal 2013 weer te boven. Meer bedrijven maken winst en waarderen het bedrijfsresultaat beter, maar de prijzen staan nog wel onder druk. De Economische Barometer van Koninklijke Metaalunie laat voor het derde kwartaal op rij een verbetering zien. Het gaat echter te ver om te zeggen dat de sector de langdurige dip te boven is. Er zijn immers nog flink wat bedrijven uit de sector die het echt moeilijk hebben. Vooral onder de aan de bouw toeleverende bedrijven.

 

Het belangrijkste nieuws van de Metaalunie Economische Barometer vierde kwartaal 2013, is toch wel de ontwikkeling van de binnenlandse orderpositie. Voor het derde kwartaal op rij is er een verbetering te zien. Dat is goed nieuws voor bedrijven die het overwegend van de binnenlandse markt moeten hebben. Ook het sentiment – de waardering – rond deze orderpositie is verbeterd.

 

Ondanks de wat sombere verwachtingen in het derde kwartaal, zijn alle exportindicatoren het vierde kwartaal positiever. De orderpositie is verbeterd naar per saldo 28% (was 9%). De waardering van de buitenlandse orderpositie is door de jaren heen overwegend stabiel, per saldo 28% is een normale score. Grote verrassing zit hem in de verwachting voor het eerste kwartaal van 2014. Maar liefst 50% van de respondenten verwacht dat deze nog beter wordt tegenover 9% met de tegenovergestelde verwachting. Aangezien export voor de Nederlandse economie belangrijk is, mogen we hopen dat dit een indicator van een oplevende economie is.

 

De verwachtingen over het bedrijfsresultaat over de komende periode zijn ondanks de positieve berichten nog voorzichtig. Het bedrijfsresultaat wordt wel beter gewaardeerd en is ook in absolute zin verbeterd, maar een relatieve korte forward load en de nog heersende prijsdruk zorgen voor een afwachtende houding. Dit wordt ook ondersteund door de nog negatieve investeringsverwachting. Positief zijn de winst/verlies-cijfers. In het derde kwartaal van 2013 maakte 47% van de respondenten winst tegenover 22% verlies. In het vierde kwartaal is dat 58% winst tegenover 17% verlies. De sector lijkt zich hiermee langzaam te herstellen.

Voor meer informatie: www.metaalunie.nl