Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 74 seconden

Rotterdammers nemen het heft in eigen hand om één van hun wijken, Blijdorp, energieneutraal te maken. Door het zelf lokaal opwekken van groene energie en het verbruik van energie te verminderen, willen de bewoners zorgdragen voor een energieneutrale toekomst van hun wijk. Een eerste pilotproject is de verduurzaming van het woningcomplex Van Maanenblok.

Een team van bewoners zet zich, binnen de door de bewoners opgerichte vereniging BLIJstroom, in om het Van Maanenblok te verduurzamen. Dit blok beschikt over diverse woningen, een zwembad en een supermarkt.

Stichting KIEN biedt de bewoners hierbij een helpende hand en spant zich in om zoveel mogelijk van haar eigen netwerk en kennis, die eerder is opgedaan bij pilots in andere gemeentes, in te brengen in dit project. Zo stelt Stichting KIEN namens de Technische Universiteit van Eindhoven (TU/e) een student beschikbaar die onderzoek gaat doen naar de mogelijkheden van energiebesparing in het complex.

 

De student van de TU/e is net gestart met zijn onderzoek en brengt momenteel de huidige energiehuishouding in kaart. Aan de hand hiervan zal hij bekijken welke mogelijkheden er bestaan om energie op te wekken en te besparen en hoe de bewoners en bedrijven van het blok een 0-energieomgeving kunnen bereiken. Het onderzoek zal voor de zomer worden afgerond. Aan de hand van o.a. de bevindingen van het onderzoek, zullen de leden van BLIJstroom de passende energiebesparende en opwekkende maatregelen in de praktijk brengen.

Voor meer informatie: www.blijstroom.nl en www.stichtingkien.nl