Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 87 seconden

Cursisten aan het werk met koudetechniekAmmoniak is het meest gebruikte natuurlijke koudemiddel binnen de moderne koeltechniek. Dit blijkt uit onderzoek van ROVC, partner in trainingen en opleidingen voor technisch Nederland. 44 procent van de respondenten geeft aan het meest in aanraking te komen met dit koudemiddel tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Het koudemiddel Kooldioxide staat op nummer twee (24%), gevolgd door Propaan (19%). Overige natuurlijke koudemiddelen zoals ISO-butaan, Freon en R134 worden door 13 procent van de respondenten genoemd. Het onderzoek van ROVC is uitgevoerd onder installateurs, technische dienstverleners en eindgebruikers van koel- en klimaatinstallaties. De resultaten zijn verwerkt in het whitepaper ‘Koelen, opleiden en innoveren’.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat 61 procent van de respondenten niet iedere dag te maken heeft met natuurlijke koudemiddelen. 39 procent werkt hier al wel dagelijks mee. Het is aannemelijk dat dit laatste percentage steeds verder toeneemt, omdat de uitfasering van synthetische koudemiddelen één van de grootste veranderingen is waar service- en onderhoudsmonteurs binnen het vakgebied mee te maken krijgen. De zwarte lijst met synthetische koudemiddelen wordt hierdoor langer en dit heeft tot gevolg dat natuurlijke koudemiddelen steeds meer tot de dagelijkse praktijk behoren.

Roel Greutink, Manager Business Development bij ROVC, reageert op de onderzoeksresultaten: “Het is een goede ontwikkeling dat de koudebranche zich meer focust op het milieu. Echter zou ik ook graag zien dat er meer rekening wordt gehouden met de veiligheid van service- en onderhoudsmonteurs die met de natuurlijke koudemiddelen moeten werken. Door het hoge veiligheidsrisico van deze middelen is het van levensbelang dat monteurs exact weten waar ze mee bezig zijn. In tegenstelling tot synthetische koudemiddelen, bestaat er helaas nog geen verplicht certificaat voor het werken met natuurlijke koudemiddelen. Regulering hieromtrent staat nog in de kinderschoenen en daar zou ik graag verbetering in zien.”

Voor meer informatie: www.rovc.nl