In de praktijk blijkt de nieuwe BENG-regelgeving voor behoorlijk wat uitdagingen te zorgen bij de ontwikkeling, het ontwerp en de realisatie van nieuwbouwwoningen. Onzekerheid over de haalbaarheid van de eisen, het aantonen dat aan de eisen wordt voldaan en de consequenties bij het overschrijden van de eisen leidt tot hoofdbrekens. Om concrete antwoorden te geven op de vragen die spelen over de haalbaarheid en aantoonbaarheid van energieprestaties heeft House Energy Optimum (HEO) een serie kennispapers geschreven.

Deze serie papers bestaat uit vier delen:
1. Een jaar ervaring met BENG, lessen voor de toekomst
2. Bouwkundige maatregelen voor betere BENG-prestaties van woningen
3. Efficiënte installaties voor energiezuinige, comfortabele en gezonde woningen
4. Slimme nieuwbouwconcepten om te voldoen aan BENG, Energieneutraal en NOM

In het eerste deel staat wat er feitelijk is veranderd ten opzichte van het oude stelsel van EPC. De kennispaper deelt praktijkervaringen van het eerste jaar onder BENG en geeft lessen voor de toekomst. Zo is duidelijk wat de verschillen zijn tussen BENG-woningen, Energieneutrale woningen en NOM-woningen en welke eisen en voorwaarden hiervoor gelden. Bovendien laten het zien welke bewijsstukken u moet verzamelen voor het afgeven van het voorlopige energielabel voor de omgevingsvergunning en het definitieve energielabel voor de oplevering van een nieuwbouwwoning.

Het eerste deel van de serie kennispapers is gratis te downloaden op www.bouwheo.nl/download

Wilt u liever de samenvatting lezen? Deze is beschikbaar op: https://www.bouwheo.nl/downloads/samenvatting-kennispaper-heo-smart-concept-een-jaar-ervaring-met-beng-lessen-voor-de-toekomst-/