Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 73 seconden

Grundfos ConliftGrundfos geeft een veiligheidswaarschuwing met betrekking tot een voormalig model van haar Conlift pompen dat is geproduceerd in of voor week 47 in 2007. Pompen uit deze periode lopen onder bepaalde omstandigheden een risico op brandgevaar.

Conlift is een serie professionele compacte condensaat opvoerinstallaties die zowel in utiliteitsgebouwen als woningen zijn geïnstalleerd. Deze producten worden gebruikt waar condensaat niet natuurlijk kan afvloeien of waar de condensaatbron zich onder het rioolniveau bevindt. De algemene toepassing is het verwijderen van condensaat uit condensatieketels (gas en stookolie), schoorstenen, airconditionings, ontvochtigers en koelkasten.

Gebaseerd op eigen onderzoek, komt Grundfos tot de conclusie dat onder bepaalde technische omstandigheden, met inbegrip van het gebruik van huishoudelijke zekeringen boven 10A, de motor van de Conlift pomp geproduceerd tot-en-met week 47/2007 oververhit kan raken, waardoor de pomp vlam kan vatten.

Alle Conlift pompen geproduceerd in of na week 48/2007 leveren geen brandgevaar op, omdat hun ontwerp anders is dan het voorgaande model.

Grundfos doet een dringend beroep op haar eindgebruikers om na te gaan of ze een potentieel getroffen Conlift pomp hebben, en indien de pomp is getroffen onmiddellijk contact op te nemen met hun installateur voor een gratis vervanging.

Eindgebruikers met vragen kunnen contact opnemen met hun lokale groothandel of installateur.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op  http://nl.grundfos.com/about-us/news-and-press/news/conliftsafetywarning.html of bellen met het meldpunt van Grundfos: 0800 4001040.
Op genoemde website vindt u ook een gids aan de hand waarvan u de betreffende units kunt identificeren.