Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 102 seconden

Persfoto seminars NL 2016 De 2015-editie van Duco’s reeks gratis seminars over (bijna) energieneutraal bouwen kreeg deze maand een vervolg. Dit keer stond het belang van luchtdichte constructies en een degelijk ventilatiesysteem in de schijnwerpers. Meer dan 250 professionals uit de bouwkolom kwamen hierop af. Via een reeks gratis seminars op vier locaties in Nederland speelde Duco in op een actueel thema: luchtdicht bouwen. Het begrip is niet nieuw, maar door de toepassing van doorgedreven isolatie en de opkomst van nul-op-de-meterwoningen lijkt alle aandacht naar energiebesparing te gaan. Hierdoor verdwijnt de gezondheid van de bewoner al snel op de achtergrond, zo betoogt West-Vlaamse ventilatie- en zonweringspecialist.

Als projectcoördinator bij ISSO en voorzitter van de NEN-commissie nam ing. Marco Hofman de aanwezigen mee in de wereld van de geldende regelgeving op Europees en nationaal niveau. Wie denkt aan (luchtdicht) bouwen, kan immers niet langer om de strenge ventilatienormen heen. Vaststaat dat het in Nederland niet aan normen ontbreekt. Zo wijst het Bouwbesluit uit 2012 de NEN1087/8087 aan die de bepalingsmethoden voor ventilatiesystemen vastlegt. Door de veroudering van deze NEN-normen blikte Hofman al even vooruit naar de nieuwe bepalingsmethoden die vanaf 2018 in werking treden.

Maar ondanks alle normen en technische verbeteringen die fabrikanten door de jaren heen aan ventilatiesystemen hebben doorgevoerd, blijkt een correcte toepassing in de praktijk niet vanzelfsprekend. Het verkeerd aanbrengen van luchtkanalen is hiervan slechts één van de vele voorbeelden, met grote luchtweerstanden en energieverliezen tot gevolg. Juist daarom dringt ing. Marco Hofman aan op een betere bewustmaking van de gebruiker zodat er alleen nog gekozen wordt voor degelijke systemen.

Willem Koppen, directeur bij Koppen VastGoed, haakte hierop in en drukte het publiek aan de hand van praktijkvoorbeelden met de neus op de feiten. “Op de bouwplaats zijn vaklui zich niet altijd voldoende bewust van de gevolgen van een gebrekkige luchtdichting. Toch kan een minimale opening in de isolatielaag lekkages, warmteverliezen en comfortproblemen zoals tocht veroorzaken. Bewustwordingstrainingen vormen dan ook het middel bij uitstek om deze ‘onbewuste onbekwaamheid’ uit te schakelen en het bouwproces positief te beïnvloeden.”

[related_post themes=”text”]