Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 55 seconden

 

Gespecialiseerde leveranciers van energiediensten (Energy Service Companies, kortweg ESCo’s) kunnen eigenaren en beheerders van gebouwen helpen bij het terugdringen van hun energiekosten. Maar hiervan wordt lang niet altijd gebruik gemaakt, zo blijkt uit Europees onderzoek. Dat komt door gebrek aan ervaring met prestatiecontracten (EPC) en fiscale onzekerheden. Herfinanciering van de investeringen is echter mogelijk door de besparing op de energiekosten (een contractperiode van gewoonlijk 7 tot 12 jaar). De uitvoerende partij draagt bovendien de financiële en technische risico’s. Dit in het geval dat investeringen duurder uitvallen dan gepland of vernieuwing of herstel van installaties nodig is.

Uit het Europese marktonderzoek komen als belangrijkste redenen voor het afsluiten van een EPC naar voren: de garantie op de beoogde prestaties, inschakelen van technische expertise en risicobeheersing. Als belangrijkste knelpunten geven respondenten aan: EPC’s zijn complex en tijdrovend, er is wantrouwen bij de opdrachtgevende partijen, beperkte expertise bij zowel opdrachtgevers als ESCo’s, en behoefte aan regie.

Het onderzoek is gedaan in het kader van het EU-project GuarantEE. De marktanalyse is gebaseerd op een enquête onder 256 deelnemers in 14 landen.

[related_post themes=”text”]