Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 80 seconden

Amsterdam ArenA en BAM Bouw en Techniek hebben een overeenkomst gesloten voor het beheer en onderhoud van het stadion. De overeenkomst heeft een looptijd van tien jaar. BAM start dit jaar met de aanleg van een nieuw gebouwmanagementsysteem. Met behulp van sensoren verzamelt dit systeem data van de aangesloten apparatuur. Analyse van deze data stelt BAM in staat storingen vroegtijdig te detecteren, zodat onderhoud kan plaatsvinden voordat overlast ontstaat.

De ambitie van BAM is met behulp van het nieuwe systeem een totale kostenreductie van circa 15 procent te realiseren voor het energiegebruik, onderhoud en facility management van het stadion.

BAM Bouw en Techniek is hoofdaannemer voor al het beheer en onderhoud aan zowel de bouwkundige als technische assets. Met vernieuwende technologieën zoals digitaal ontwerpen, modulair ontwikkelen en bouwen en voorspelbaar onderhoud zal BAM invulling geven aan de ambitie van Amsterdam Arena het stadion en haar directe omgeving steeds slimmer te maken, teneinde de operatie nog efficiënter en effectiever te laten verlopen.

Verbinden datastromen
BAM levert en plaatst meet- en regelapparatuur en sensoren in het gehele stadion, inclusief de eerste fase van de nieuwbouw. Door het verbinden van beschikbare datastromen aan werkprocessen kan effectiever, efficiënter en op nieuwe manieren worden omgegaan met kansen en risico’s van gebouwinstallaties.

Amsterdam Innovation ArenA
BAM is strategische innovatiepartner van de Amsterdam ArenA. Amsterdam ArenA heeft hiervoor het platform Amsterdam Innovation ArenA opgericht. Samen met overige partners past BAM technologische innovaties toe. Nieuwe technieken, producten en processen maken van de Amsterdam ArenA een ‘flagship’ op het gebied van ‘data driven operation’, waarbij preventief, protocollair onderhoud plaats maakt voor voorspelbaar, datagestuurd onderhoud.