Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 53 seconden

BAM Bouw en Techniek gaat de komende vijf jaar het multidisciplinair groot onderhoud aan de gebouwen van Parlan Jeugdhulp uitvoeren. De overeenkomst die hiervoor is getekend bestaat uit het preventief onderhouden van de technische installaties (elektrotechnische en werktuigbouwkundige), het bouwkundig grootonderhoud aan de gebouwen, daken en het onderhouden van de algemene groenvoorzieningen. Het contract betreft 15 gebouwen verspreid over Noord-Holland. Daarnaast zal BAM de storingsopvolging voor de huurpanden gaan verzorgen.

Het onderhoud zal worden uitgevoerd aan de hand van een meerjarenonderhoudsplanning. Hierbij wordt gelet op de normale duurzaamheid van de installaties en op de gestelde eisen waar de installaties aan moeten voldoen. Door preventief te werk te gaan, wordt voorkomen dat er onverwachte uitgaven gedaan moeten worden.

Parlan Jeugdhulp is een organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp, JeugdzorgPlus (Transferium Jeugdzorg) en Jeugd-GGZ (De Praktijk) in Noord-Holland. Zij bieden jaarlijks opvang, opvoeding, begeleiding en behandeling aan ruim 6000 kinderen, jongeren en gezinnen, onder wie meer dan 800 pleegkinderen in zo’n 550 pleeggezinnen. BAM zal cliënten van Parlan ervaring laten op doen in het bouwkundig onderhoud, en het onderhoud aan de algemene groenvoorzieningen.