Vraaggestuurd ventileren, met warmteterugwinning per zone, kan met DuoZone Reno gemakkelijk in de bestaande bouw toegepast worden. Het bestaat uit een tweetal kleppen die rechtstreeks op een HRU WTW-unit van Itho Daalderop of in de toevoerkanalen geplaatst kunnen worden. Daarnaast omvat het twee CO2-sensoren, te plaatsen in de woonkamer en de hoofdslaapkamer, die draadloos communiceren met de zonekleppen. Het systeem kan worden toegepast in combinatie met onze HRU ECO 300 en HRU 400, en met de binnenkort te introduceren HRU 300 en HRU 375.

DuoZone Reno kan een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van woningen uit de jaren 70 en jonger. Hierin is vaak al een installatie met mechanische ventilatie (systeem C) aanwezig, dat met DuoZone Reno kan worden omgebouwd tot vraaggestuurde balansventilatie met warmteterugwinning (systeem D). De toepasbaarheid van een WTW-systeem in de bestaande bouw wordt hiermee eenvoudiger en goedkoper. Het systeem maakt gebruik van de aanwezige afvoerkanalen voor afzuiging van de natte ruimten. Dat scheelt niet alleen in overlast voor de bewoners, maar ook in kosten. De toevoerkanalen voor de slaapzone worden eenvoudig via de zolder of het knieschot aangebracht. De luchttoevoer naar de woonkamer wordt centraal ingeblazen via de verkeersruimte (bijvoorbeeld de gang of het trappenhuis), waardoor de aanleg van een extra kanaal naar beneden niet nodig is.