Het project De Hamplaats komt voort uit de ‘Versterkingsopgave Groningen’ naar aanleiding van de opgelopen aardbevingsschade. Het betreft 24 woningen, die de stap maken van verwarmen met aardgas naar all-electric. In september 2019 is gestart met de sloop en nieuwbouw van de bestaande woningen.

Bijzonder aan het project is het feit dat de bewoners zelf een voorstel hebben gemaakt voor hun nieuwe woning. Samen met adviesbureau Duurzaamwonen.nl is een ontwerp gemaakt, waarbij de oorspronkelijke bouwvorm en inrichting bewaard is gebleven. Het uiteindelijke plan is vormgegeven door een eigen architect, bouwbedrijf en installateur. Ook zijn randzaken zoals infrastructuur, riolering en nutsvoorzieningen onderdeel van een gecoördineerd plan van aanpak.

De stem van de bewoner
De bewoner heeft bij de ontwikkeling van de ‘nieuwe’ Hamplaats een doorslaggevende stem gehad bij de snelle realisatie van het voorstel. In nog geen jaar tijd lag er een gezamenlijk plan van sloop naar vervanging door nieuwe houtskeletwoningen.
De nieuwbouwwoning is van buiten exact gelijk aan de bestaande woning. Op deze manier waren bestemmingsplanwijzigingen overbodig. Het grote verschil vind je aan de binnenkant: Van binnen is de woning ingericht naar de eisen van vandaag. Energiezuinig, aardbevingsbestendig en duurzaam. Voor verwarming en warm tapwater zijn de woningen voorzien van een all-electric warmtepomp.

De randvoorwaarden
Belangrijk bij het ontwerp van de woningen is om te kijken wat de financiële grenzen zijn en of er voldoende plaatsingsmogelijkheden zijn voor de verwarmingsinstallatie.
Het ontwerp De Hamplaats vroeg om een compact toestel voor zowel binnen-als buiten.

 

De woningeigenaar centraal
De rol van de bewoner bij het kiezen van de verwarmingsinstallatie is erg belangrijk geweest. Tijdens bewonersavonden hebben de bewoners een werkende warmtepomp kunnen zien en horen. Dit bepaalde de uiteindelijke keuze van de verwarmingsinstallatie. De keuze is bepaald op basis van goede en kosten efficiënte werking naast onderhouds- en bedieningsgemak.

De installatie
De toegepaste warmtepomp is een ATAG Energion Compact: Een all-electric standalone lucht-water warmtepomp met geïntegreerde boiler met een opslagmogelijkheid van 180L warm water. Met dit toestel wordt de woning verwarmd, gekoeld en van warm water voorzien. De belangrijkste eigenschappen:
 Hoog rendement – COP >5
 Snel warm water beschikbaar, dankzij de ‘Boost’-functie
 Stille werking – 39,5 dB(A)
 Subsidie (ISDE) gerechtigd
 Geschikt voor koppeling met zonne-energie/PV panelen
 Zoneregeling mogelijk
 Vermogensbereik 4-11kW
 Werkingsgebied verwarmen:
-20˚C tot +35˚C
 Werkingsgebied koelen:
+10˚C tot +43˚C

 

De samenwerkende partijen
De samenwerking tussen bewoner, projectontwikkelaar, aannemingsbedrijf, installateur en leverancier is doorslaggevend geweest bij de ontwikkeling van het project. Dit maakt de Hamplaats tot een voorbeeld voor de verdere vernieuwbouwoperatie van aardbevingsbestendige duurzame woningen in Groningen.
Wanneer je kiest voor de warmtepomp is een juiste dimensionering de basis voor een goede installatie. Het moet duidelijk zijn hoe het afgiftesysteem in elkaar zit en wat de energetische behoefte van de woning is. Als leverancier biedt ATAG ondersteuning bij het ontwerpen van de juiste installatie. Aan de hand van tekeningen, transmissieberekeningen en informatie over de afgiftesystemen wordt de installatie bepaald.

Het eindresultaat
De volledige afstemming van pre-engineering tot daadwerkelijke uitrol in combinatie met de rol van de woningeigenaar, heeft geleid tot een concept waar bewoners comfortabel en duurzaam kunnen wonen tegen lage verwarmingskosten.

De bouw tijdlijn in beeld

De bestaande situatie

De sloop van de bestaande woningen

De fundering is gelegd

Bouw in wording

Bouw in wording

Vernieuwbouw Hamplaats gerealiseerd

Meer weten over duurzame verwarmingsoplossingen? ATAG Verwarming Nederland, salesdesk@atagverwarming.com / 0544-391777