Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 139 seconden

In Apeldoorn start de renovatie en verduurzaming van een appartementencomplex tot één van de meest duurzame flats van Nederland. Het complex krijgt een nieuwe schil: vloer- en dakisolatie, nieuwe gevels en kozijnen, triple glas en een ventilatieoplossing via warmteterugwinning (WTW), waarmee 83% van de warmtevraag wordt weggenomen. Hiermee wordt jaarlijks 170.000 m3 gas bespaard, 306 ton CO2 minder uitgestoten en 75% bespaard op onderhoudskosten.

De aanleiding voor deze omvangrijke renovatie van appartementencomplex Lindenhove lag in het feit dat, net als bij veel andere gebouwen uit de jaren ’60-’70, de hele schil van het gebouw toe was aan vervanging. Ook waren er veel klachten over het comfort van het binnenklimaat in zomer en winter, zorgen over het complexe onderhoudsvraagstuk en over veiligheid van balkons. Het gebouw vroeg nadrukkelijk om een ‘totaaloplossing’.

NoM-ready
Na renovatie zal het complex voldoen aan het predicaat ‘zeer energiezuinig’. Ook wordt het gebouw NoM-ready gemaakt. Dit betekent dat het in de toekomst volledig ‘Nul-op-de-Meter’ kan worden. Door de renovatie gaan ook wensen van bewoners in vervulling: geen tocht meer, een verbeterd binnenklimaat, grotere en veiligere balkons en de levensduur van het gebouw en appartementen gaat er aanzienlijk op vooruit.

Stimuleringsregeling
De totale investering voor het twaalf verdiepingen tellende Lindenhove bedraagt € 8,5 miljoen. Omdat de Vereniging van Eigenaren (VvE) de financiering van dit project niet rond kreeg, heeft de gemeente Apeldoorn vanuit een bestaande stimuleringsregeling naar een maatwerkoplossing gezocht om het project door te kunnen laten gaan. Er is vanuit een stimuleringsregeling door de gemeente een lening van €3,6 miljoen verstrekt, met een aflossingstermijn van 25 jaar. Bij het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) wordt een VvE Energiebespaarlening van €2,9 miljoen geleend. Tot slot financiert de VvE €2 miljoen met RVO subsidie en eigen middelen.

De stimuleringsregeling die gebruikt is door de gemeente ging oorspronkelijk uit van leningen met een duur van maximaal 15 jaar. Voor Lindenhove is een uitzondering gemaakt en is een lening afgesloten met een aflossingstermijn van 25 jaar. Dit om stijging van de servicekosten voor de bewoners te voorkomen.

Voorbeeldproject
Wethouder wonen Nathan Stukker: “De duurzaamheidsambitie van de vereniging past een-op-een bij die van het college van Apeldoorn. Deze VvE vervult een voorbeeldfunctie. In Apeldoorn en ook in het land. Er zijn volgens mij maar weinig VvE’s die op deze wijze hun nek uitsteken. Vandaar dat wij vanuit onze stimuleringsregeling een maatwerkoplossing hebben aangeboden om dit belangrijke woonproject mogelijk te maken. Ik hoop van harte dat het project zowel lokaal als landelijk navolging geniet.”

Wethouder duurzaamheid Mark Sandmann: “Apeldoorn heeft de ambitie om op termijn energieneutraal te worden. De transitie van fossiele naar duurzame energie is één van de grootste opgaven waar we voor staan. Om die te realiseren zijn dit soort innovatieve, omvangrijke projecten ontzettend belangrijk. We zijn dan ook heel blij met het doorzettingsvermogen van deze VvE die 3,5 jaar bleef zoeken naar mogelijkheden om het project te realiseren!”