Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 78 seconden

De rol van installatiebedrijven in het bouwproces verandert. Geïntegreerde contracten, nieuwe aanbestedingsvormen, andere inkoopregels en integrale samenwerkingsvormen stellen nieuwe eisen aan de bedrijfsvoering. De focus verschuift van techniek en prijs naar processturing en het gunnen op waarde. Kaderfunctionarissen van technische installatiebedrijven zullen hierop moeten inspelen.

De eendaagse workshop Veranderend bouwproces/EMVI helpt kaderfunctionarissen van technische installatiebedrijven die zowel in de nieuwbouw als in de renovatiebouw actief zijn, om zo effectief mogelijk te anticiperen op veranderingen in aanbesteding, gunning en voorbereiding van bouwprojecten. In de workshop  bespreekt u welke kansen de veranderende ontwikkelingen en trends op het gebied van aanbesteding, gunning en voorbereiding  van bouwprojecten u kunnen bieden. Voor het zo optimaal mogelijk kunnen spelen van uw nieuwe rol gaat  u in de workshop aan de slag met de volgende thema’s:

  • Van STABU naar geïntegreerde contracten
  • Wat betekenen de nieuwe inkoopregels voor uw bedrijf?
  • EMVI-plan van aanpak, gunnen op waarde
  • Nut en noodzaak van tendermanagement en rechtsbescherming in de tender
  • Mogelijkheden van de Nota van Inlichtingen en de zin van vragen stellen
  • De waarschuwingsverplichting en de Gids proportionaliteit
  • Het maken van een risicoanalyse

De workshop wordt verzorgd door een voormalig bouwrechtadvocaat. In zijn rol als adviseur is deze workshopleider tegenwoordig veel betrokken bij tenders en reviews van EMVI-plannen.

De workshop wordt gegeven op 13 september van 13.00 tot 21.00 uur bij BDA Dak- en Gevelopleidingen in Gorinchem. Er kunnen maximaal 12 deelnemers tegelijk aan de workshop deelnemen. De kosten voor bij OTIB aangesloten bedrijven bedragen 225 euro per persoon, inclusief leermiddelen, inlooplunch en buffet (exclusief btw). Aanmelden kan hier.