Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 196 seconden

sundayHet behouden van kennis over zonneceltechnologie is essentieel voor de BV Nederland. Tegelijkertijd is het een zegen dat de nationale zonne-energiesector doordrongen is van het belang van innovaties in eindproducten, zoals gebouwgeïntegreerde zonne-energieproducten en power elektronica. Dit stelt Bert Janson, coördinator van het zonnestroomprogramma bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). “Alle seinen staan op groen om in de komende jaren een historisch grote hoeveelheid zonne-energieproducten van Nederlandse bodem op de daken te krijgen.”

In opmaat naar de Sunday – het grootse jaarlijkse zonne-energiecongres in Nederland dat dit jaar op 19 november in Burgers’ Zoo Arnhem plaatsvindt – constateert Janson dat het Nederlandse innovatiebeleid voor de zonne-energiesector zijn vruchten afwerpt. Ondanks dat het enkele jaren geleden ingezette Topsectorenbeleid regelmatig bekritiseerd is door bedrijven en in de media, levert het volgens Janson een essentiële bijdrage aan de uitrol van zonnestroom in Nederland voor de komende jaren.

“Het zwaartepunt van innovaties in de Nederlandse zonne-energiesector verschuift meer en meer van technisch onderzoek op zonnecelniveau naar de toepassing van zonne-energie via eindproducten’, aldus Janson. “In het verleden werden de eerste voorzichtige stappen gezet via de ‘zonnewijken’ Nieuwland in Amersfoort en Stad van de Zon in Heerhugowaard. Met de start van de SBIR-regeling Innovatieprogramma Zonnestroom in 2011 werd een nieuwe fase ingeluid. Dat was een eerste aanzet om innovaties op het gebied van gebouwintegratie van zonne-energie te stimuleren. Dit alles heeft geleid tot de huidige situatie waarbij het vakgebied zonne-energie voor innovaties fors verbreed wordt. Bedrijven zoeken meer dan ooit tevoren naar nieuwe eindproducten en baanbrekende combinaties. Daarbij is het in huis hebben van zonneceltechnologie voor Nederland nog altijd essentieel. Tegelijkertijd is het besef definitief doorgedrongen dat het uiteindelijk gaat om de toepassing van zonne-energie. Je moet zonnepanelen op de daken krijgen en via innovaties in onder meer gebouwintegratie en power elektronica wordt een versnelling gegenereerd.”

Ondanks dat het Topsectorenbeleid de financiering van innovatieprojecten volledig veranderd heeft, is de achterliggende gedachte over het innovatietraject volgens Janson niet veranderd. “Partijen die aan het begin van de keten opereren rond zonneceltechnologie – zoals Smit Ovens en Tempress Systems – investeren nog altijd fors in innovatie. Tegelijkertijd ontstaan verderop in de keten – downstream – nieuwe en unieke combinaties. Veel nieuwe spelers haken aan, van kassenbouwers tot de fruitsector. Allen zien zij de voordelen van zonne-energie in hun bedrijfsprocessen. Minstens even belangrijk is de serieuze aandacht die zonne-energie in de bouwsector geniet. Waar een bouwbedrijf als Heijmans vroeger enkel op basis van klantvragen interesse toonde in zonne-energie, wordt zonne-energie nu meer en meer een onderdeel van de bedrijfsstrategie en geïntegreerd in producten.”

Tijdens de Sunday zal Janson in een van de break-out sessies inzicht geven in de mogelijkheden voor bedrijven om in 2015 nationale innovatiemidddelen aan te vragen. “Ook in 2015 zullen er via het Topsectorenbeleid voldoende middelen beschikbaar zijn. Bijzondere aandacht is er voor de regeling Demonstratie Energie Innovatie (DEI). Hiermee wordt de toegang tot de markt van onder meer nieuwe zonne-energieproducten versneld door het risico voor de eerste afnemer te verminderen. Al met al staan alle seinen op groen om in de komende jaren een historisch grote hoeveelheid zonne-energieproducten van Nederlandse bodem op de daken te krijgen.”

De Sunday is het grootste nationale congres over zonne-energie in Nederland. Ieder jaar komt iedereen die betrokken is bij zonne-energie naar het evenement. Onderzoekers, promovendi, producenten, importeurs, leveranciers, installateurs, adviseurs en bestuurders. Naast de plenaire keynote spreker prins Carlos Bourbon de Parme en de uitreiking van de Dutch Solar Awards, kent de Sunday dit jaar vier breakout sessies: PV Materials & Processing (A); Innovaties in systemen en toepassingen (B); Innovatiebeleid (C); en tenslotte Marktontwikkeling & Praktijkervaring (D).

Door de dag heen kan hierdoor gekozen worden uit twaalf breakout sessies met uiteenlopende onderwerpen: opslag van zonnestroom, het Topsectorenbeleid, zonnewarmte en het Energieakkoord, vormvrije zonnecellen, innovatie in zonthermie, smart grids, n-type siliciumzonnecellen, concentrated pv, energieleverende woningen, pvt-systemen  en solar geluidsschermen. Alle sprekers en het volledige programma zijn via de website raadplegen.

Voor meer informatie: www.sundaynl.nl