Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 98 seconden

KSB FmaxKSB heeft een nieuw ontwikkelde vrijstroomwaaier voor afvalwaterpompen geïntroduceerd. De Fmax-waaier heeft verschillende schoepafstanden. Zes schoepen zijn in twee groepen met elk twee kleine en grote afstand verdeeld. Door deze asymmetrische schoepenverdeling is een grotere vrije doorgang ontstaan. Daarmee kunnen zelfs grotere vaste stoffen probleemloos worden verpompt, aldus de fabrikant. De schoepen hebben een zodanige vorm dat deze ter hoogte van de naaf een werveling produceren, die vezelachtige stoffen van de waaiernaaf wegleidt. Er is computerondersteunde simulatiemethode CFD gebruikt om gedetailleerde kennis op te doen over de complexe stromingsprocessen in de pomp. Dit heeft er volgens KSB toe geleid dat de Fmax-waaiers rendementen bereiken die alleen nog maar met eenkanaalswaaiers mogelijk waren.

De nieuwe waaier hoeft achteraf niet meer te worden gebalanceerd. Veelal zijn de optredende radiaalkrachten en trillingen minder dan bij eenkanaalswaaiers. Daarmee wordt een langere standtijd van asafdichtingen en rollagers bereikt, waardoor de onderhoudskosten voor een pomp met de nieuwe waaier geringer zijn. Vrijstroomwaaiers produceren bij hun rotatie een sterke werveling. Deze zorgt ervoor dat vaste stoffen in het pomphuis blijven zweven. Gecombineerd met de schuine intrede heeft dit ook een reinigend spoeleffect. Dat vermindert de kans dat er in het midden van de waaier verstoppingen optreden door langvezelige vaste stoffen. Daarbij gaat het in eerste instantie om voorkoming van verstoppingen door vochtige hygiënedoekjes. Het gebruik hiervan is de afgelopen jaren sterk toegenomen hetgeen een groot probleem is geworden bij het transport van afvalwater.

Als gevolg van het geringere drinkwaterverbruik en de scheiding van regen- en afvalwater is de consistentie van het afvalwater ‘dikker’ geworden. Exploitanten verlangen daarom ook van kleinere afvalwaterpompen dat deze beschikken over een verstoppingsvrije hydrauliek die ondanks hogere rendementen toch bedrijfszeker is.

Om ook zuur afvalwater te kunnen verpompen, zijn de waaiers in roest- en zuurbestendig duplexstaal leverbaar. Deze uitvoering biedt bescherming tegen put- en spanningscorrosie. Roestvaststalen afvalwaterpompen worden met name ingezet bij de behandeling van industrieel afvalwater. Voor zeer abrasieve media zijn slijtvaste materiaalvarianten beschikbaar.