Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 62 seconden

Adviesbureau DWA heeft sinds kort een adviesraad ingesteld. Professie en  diversiteit vormden de uitgangspunten bij het samenstellen van de raad die bestaat uit dr. ir. H. (Harry) Paul MPA, inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Generaal b.d. P.J.M. (Peter) van Uhm en drs. ir. J. (Johan) van den Elzen, directievoorzitter van Movares.

Zij adviseren directie en managementteam van DWA op het gebied van strategie, maatschappelijke ontwikkelingen en organisatievraagstukken.

DWA ziet zichzelf als een centrale, deskundige speler en koploper in de transitie naar een duurzame samenleving. De adviesraad denkt mee over het strategisch beleid van DWA en is bron van inspiratie en inzicht voor nieuwe ontwikkelingen. Jaap Dijkgraaf, algemeen directeur DWA: “Wij zijn zeer verheugd dat deze mensen zich met hun kennis en rijke ervaring aan ons bureau willen verbinden! We beogen een wendbare organisatie met als kern focus en specialisme”.

 

 Samenwerking met deze adviesraad leidt tot een grotere diversiteit en ook meer kwaliteit in de manier van kijken naar de ontwikkelingen in de samenleving, de markt, de economie en de politiek. Op de agenda van het strategisch beraad staan zaken als marktontwikkeling en kansen, financiën, strategie, talentontwikkeling, branding en risicomanagement.

Voor meer informatie: www.dwa.nl