Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 85 seconden

Het door DWA ingezonden idee van varende warmte is genomineerd voor De Vernufteling 2014. De Vernufteling is de jaarlijkse prijs die wordt uitgereikt aan het advies- of ingenieursbureau dat het meest vindingrijke project inzendt.
De ingenieurs van DWA bedachten een vernuftig en uniek idee om het overschot aan warmte bij industriële gebieden te benutten. Grote hoeveelheden warmte zijn op te slaan in faseveranderend materiaal (PCM), dat vervolgens in opslagtanks met schepen kan worden vervoerd. Zo wordt de Nederlandse waterinfrastructuur op een efficiente manier ingezet voor het verwarmen van bijvoorbeeld woonwijken. 

 

Egbert Klop, managing partner bij DWA: “De belangstelling voor het concept is groot. Dat is goed verklaarbaar: de vrijheidsgraden om (rest)warmte te transporteren en op een hoog temperatuurniveau vast te houden, worden enorm verruimd. Zowel afstand als tijd speelt in veel mindere mate een rol dan bij de ’klassieke’ oplossing: de afstandleiding.” Het consortium dat het concept ontwikkelt, bestaat uit DWA, ECN, Bronswerk Heat Transfer, Visser Smit Hanab en Stemat. Klop: “Het concept genereert, naast werkgelegenheid, kennis op het gebied van energie-efficiencyverbetering en duurzame energie. Ook is deze kennis herbruikbaar in landen met een vergelijkbare economie en infrastructuur. Hierdoor ontstaan exportmogelijkheden van zowel kennis als producten. Verder daagt het de chemische industrie en haar toeleveranciers uit hoogwaardige producten te ontwikkelen en te leveren.”

De jury selecteerde uit de 41 inzendingen 10 innovaties. Doorslaggevend is of het project vernuft uitstraalt en economisch en maatschappelijk van belang is. De inzendingen zijn beoordeeld op onder andere innovativiteit, economische waarde, technologische kwaliteit en maatschappelijke waarde. Op 19 maart 2014, de Dag van de Ingenieur, wordt de winnende inzending bekendgemaakt.

Tot 15 maart kan er gestemd worden via http://www.dagvandeingenieur.nl/vernufteling/publieksverkiezing-2014/