Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 41 seconden

De NTA 8025 voor korte inspecties van woninginstallaties wordt herzien. Deze Nederlandse Technische Afspraak vormt een basis voor de ontwikkeling van een nationale norm NEN 8025. Begin deze maand vond de kick-off plaats van de herziening. Tijdens deze bijeenkomst werd er vooral gesproken over de methodiek achter de periodieke beoordeling van de woninginstallatie. De planning is dat de norm binnen een jaar gepubliceerd wordt.

Werkwijze van NTA naar NEN
Een groep van specialisten uit verschillende vakdisciplines is van start gegaan om de bestaande NTA 8025 aan te laten sluiten op de huidige technieken. Om de doorlooptijd binnen de perken te houden, is ervoor gekozen om sub-werkgroepen te formeren. Elke groep behandelt één onderwerp: gas (incl. ventilatie), water (incl. riool), elektra en gebruikers. Met deze laatste groep worden de gebruikers van de inspecties bedoeld. Denk hierbij aan woningbouwcoöperaties en woningbeheer.