Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 160 seconden

Het actieteam Klantgerichte oplossingen voor duurzame woningverbetering van de Actieagenda Bouw gaat een bijeenkomst en naslagwerk wijden aan een beter marktgericht aanbod bij projecten waarbij één individuele woning duurzaam wordt gerenoveerd. Voorzitter Marjet Rutten: “Er is echt veel behoefte, maar de markt springt daar onvoldoende op in met een goed aanbod. Zonde, want het is letterlijk een miljardenomzet die bouwers en installateurs links laten liggen. Wij nodigen daarom partijen die concrete oplossingen bieden voor een betere marktbenadering van harte uit om deze bij ons te melden.”

 

Rutten: “Met de resultaten van de onderzoeken die we hebben laten uitvoeren onder aanbieders en woningeigenaren, hebben we gekeken waar het nu stokt met de verduurzaming van individuele woningen. Wat ons betreft ligt de sleutel in de organisatie van het aanbod. We moeten veel helderder inzicht bieden in wat ons aanbod is, wat het oplevert en wat het kost. Niet de klant de oplossing laten bedenken, maar zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de integrale prestatie. Niet verschillende partijen die een stukje oppakken, maar gezamenlijk. Hebben we dat voor elkaar, dan is het tijd om er actiever op uit te gaan. Eigenlijk komt het allemaal aan op ondernemerschap. Als Actieteam kunnen wij dat helaas niet bij iedereen ontwikkelen. Maar we willen iedereen wel een steuntje in de rug geven.”

 

“Het mooie is dat we het wiel niet geheel opnieuw hoeven uit te vinden. Er zijn al concrete hulpmiddelen, tools en oplossingen beschikbaar die mkb-ondernemers in de bouw- en installatiesector kunnen ondersteunen om tot een beter marktgericht aanbod te komen bij projecten waarbij één individuele woning duurzaam wordt gerenoveerd. Ons actieteam brengt die oplossingen graag in kaart. Dat doen we door een bijeenkomst te organiseren waarop die initiatieven gepresenteerd worden. Daarnaast verschijnt ook een naslagwerk dat ondernemers op dit vlak op een praktische manier verder helpt.”

Belangrijk onderdeel van de bijeenkomst en het naslagwerk vormt een overzicht van producten en diensten die beschikbaar zijn voor het mkb. Het gaat hierbij niet om technische oplossingen en materialen, maar om concepten die gebruikt kunnen worden om een beter marktgericht aanbod te doen bij projecten waarbij één individuele woning duurzaam wordt gerenoveerd. Denk hierbij aan franchiseformules, samenwerkingsconcepten, offertetools, opleidingen en andere producten en diensten die het mkb ondersteunen. Of het nu gaat om het vinden van klanten, het genereren van salesleads, financieringsmogelijkheden, de mogelijkheid voor het bieden van garanties of om hulp bij het vinden van samenwerkingspartners.

 

Rutten: “Wij nodigen partijen die dit soort (innovatieve) oplossingen voor verduurzaming van individuele woningen (n=1 projecten) bieden van harte uit om deze aan te melden via het inschrijfformulier op de website: http://www.actieagendabouw.nl/stuur-concrete-oplossingen/

Insturen kan tot 7 februari 2014. De leden van het Actieteam beoordelen of de aangedragen oplossing geschikt is om op de bijeenkomst en/of in het naslagwerk een plek te krijgen.”

In 2012 is door bedrijven, kennisinstellingen en overheden de Actieagenda Bouw ontwikkeld voor de woning- en utiliteitsbouw. Deze door het zogenoemde Bouwteam opgestelde agenda geeft antwoord op de vraag wat eerder genoemde organisaties (gezamenlijk) te doen staat om te zorgen dat de woning- en utiliteitsbouwsector sterker uit de crisis komt. Meer informatie vindt u op www.actieagendabouw.nl