Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 104 seconden

Tijdens een afgeladen bijeenkomst in het Bouwhuis is het einde gemarkeerd van de Actieagenda Bouw als instituut. Van de zeventien acties is een deel afgerond, een paar lopen nog door en een aantal is geadopteerd door andere organisaties die er enthousiast mee aan de slag zijn.

Vanaf vandaag ligt de coördinatie van de acties en het uitrollen in de praktijk van de ideeën en resultaten die hieruit voortkomen bij Cencobouw (Bouwend Nederland, NVTB, BNA, NLingenieurs, Uneto-VNI, Neprom, Hibin, Fosag-NOA, Aedes).

 

Het Kernteam van de Actieagenda Bouw, bestaande uit vertegenwoordigers uit de bouw, kennisinstellingen en overheden, is formeel opgehouden te bestaan. “De Actieagenda als instituut verdwijnt. Dat was ook de bedoeling”, aldus voorzitter Joop van Oosten. “Wij hebben met elkaar zeventien acties op het bord gezet. Van groots en meeslepend tot kleinschalig en praktisch. Altijd werkbaar. De resultaten van de actieagenda blijven. Daarnaast zijn er acties die nog doorlopen.”

 

Zo wordt bijvoorbeeld het werk van het actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap voortgezet door het Opdrachtgeversforum en de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap van de TU Delft. De actie Wonen, zorg en pensioenen is overgenomen door de Innovatietafel van PGGM en Klantgerichte oplossingen voor duurzame woningverbetering leeft verder in de Energiewerkplaats. Bij ‘Ontslakken’ lopen op dit moment 26 pilotprojecten bij gemeenten en regio’s. De ministeries van BZK en I&M zijn samen met Bouwend Nederland en de VNG aan het kijken hoe hier een vervolg aan kan worden gegeven.

Andere teams marcheren zelfstandig verder. Zo werkt het Instituut voor Bouwkwaliteit inmiddels verder aan de stelselwijziging kwaliteitsborging in de bouw in vervolg op de werkzaamheden van het actieteam Private Kwaliteitsborging.

 

De voortgang van de actieteams blijft komend jaar via de website www.actieagendabouw.nl  in beeld gebracht worden.

In 2012 is door bedrijven, kennisinstellingen en overheden de Actieagenda Bouw ontwikkeld voor de woning- en utiliteitsbouw. Deze door het zogenoemde Bouwteam opgestelde actieagenda geeft antwoord op de vraag wat eerder genoemde organisaties (gezamenlijk) te doen staat om ervoor te zorgen dat de woning- en utiliteitsbouwsector sterker uit de crisis komt.