Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 74 seconden

Sinds maart heeft Nederland acht vakbekwame EPN-adviseurs utiliteitsbouw. Zij zijn als eersten geslaagd voor het Cito-examen ‘EPN-adviseur Utiliteitsbouw’. Alleen een door hen opgesteld energielabel nieuwbouw utiliteitsgebouwen is officieel geldig.

Per 1 juli 2014 dienen nieuw op te leveren utiliteitsgebouwen voorzien te zijn van een energielabel nieuwbouw. Een dergelijk energielabel moet zijn opgesteld door een vakbekwaam EPN-adviseur utiliteitsbouw, is een van de eisen uit de Nationale Beoordelingsrichtlijn 9500-06.

 

De EPN-adviseur gaat bij de oplevering na wat de feitelijk gerealiseerde energiebesparende maatregelen zijn en wat de uitvoeringskwaliteit van deze maatregelen is. Dat doet de adviseur aan de hand van de EPC-berekening die is ingediend bij de aanvraag van de omgevingsvergunning. Zijn bevindingen leveren een energielabel op. Voor het opstellen van het Energielabel Nieuwbouw Utiliteitsgebouwen verwijst de BRL 9500-06 en de wet- en regelgeving naar het opnameprotocol ‘Energielabel Utiliteitsgebouwen detailmethodiek voor Nieuwbouw- en overige energiezuinige utiliteitsgebouwen’ Dit protocol is, in samenwerking met de marktpartijen, opgesteld door ISSO, het kennisinstituut voor de installatiesector.

 

Op maandag 10 maart is door Cito het eerste examen ‘EPN-adviseur Utiliteitsbouw’ afgenomen. Het examen heeft zowel betrekking op het opnameprotocol als op de normen die in het kader van de energetische prestaties van gebouwen worden aangewezen. Onder die normen vallen onder meer NEN 7120, NEN 1068 en NEN 8088. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen en een softwaretoets. Voor beide onderdelen moet een voldoende worden gehaald. Van de dertien examendeelnemers zijn er acht geslaagd.

Voor meer informatie over het cito-examen:  www.cito.nl