Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 66 seconden

Er verschijnt momenteel berichtgeving in verschillende media over de op handen zijnde erkenningsregeling voor de branche. Daar blijkt vervolgens nogal wat misverstand over te bestaan. Het gaat in feite om twee ontwikkelingen: een erkenningsregeling voor alle installatievakgebieden en een regeling die alleen betrekking heeft op gasverbrandingsinstallaties (wettelijke regeling). Lees hierna de uitleg bij beide regelingen.

Privaatrechtelijke regelingen
Er is door Sterkin en KvINL een nieuwe, zwaardere concept-erkenningsregeling gepubliceerd voor meerdere installatievakgebieden. Het gaat hier om een privaatrechtelijke regeling die straks mogelijk onderdeel kan worden van de lidmaatschapseisen van Uneto-VNI. Wat betreft de privaatrechtelijke regelingen kunnen de kwaliteitsorganisaties straks berispen, schorsen en erkenningen intrekken.

Wettelijke regeling
Naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar ongelukken met koolmonoxide loopt momenteel een traject in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken om te komen tot een zwaardere, wettelijke erkenningsregeling voor cv-installaties. Komend najaar stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken de randvoorwaarden vast voor deze wettelijke regeling, die alléén betrekking heeft op werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. Het is mogelijk dat de conceptregeling die Sterkin en KvINL nu hebben gepubliceerd, nog aan die randvoorwaarden moet worden aangepast.

Als de wettelijke regeling van kracht wordt (streven is vanaf 1 januari 2019) dan moeten alle installatiebedrijven die werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties verrichten aan de zwaardere, wettelijke eisen voldoen. Doen ze dat niet, dan zijn ze in overtreding.