Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 165 seconden

Slecht binnenklimaat scholenRecent onderzoek van het Duitse onderzoeksinstituut Fraunhofer Institute for Building Physics (IBP) toont aan dat een groot deel van de 95 miljoen schoolkinderen in Europa hun lessen volgt in klaslokalen met te hoge CO2-gehaltes en onvoldoende daglicht. Ondanks dat schoolgebouwen de afgelopen jaren zijn verbeterd, kan er nog veel gedaan worden om een gezond binnenklimaat te creëren voor de optimale leeromstandigheden van kinderen.

Het nieuwe onderzoek, waarin meer dan 200 wetenschappelijke onderzoeken systematisch opnieuw werden bekeken, wijst uit dat sommige scholen CO2-gehaltes hebben tussen de aanbevolen norm van 1.000 tot 2.000 ppm. Bij veel scholen zijn de gehaltes echter meer dan 2.000 ppm en in sommige gevallen hebben onderzoekers waardes gemeten tot wel 6.000 ppm. Daarnaast voldeden niet alle scholen aan de daglichtfactor van 3-5%, de aanbevolen hoeveelheid daglicht in klaslokalen.

De onderzoekers concludeerden tevens dat het verbeteren van de ventilatie, het terugdringen van de CO2-concentratie en het vergroten van de hoeveelheid daglicht in klaslokalen de prestaties van leerlingen aanzienlijk verbetert. Kinderen leren sneller, kunnen zich beter concentreren en het verzuim is lager. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat de snelheid waarmee scholieren werken tot wel 15% omhoog gaat door simpelweg meer te ventileren.

Prof. Dr. Gunnar Grün, hoofdonderzoeker op het Fraunhofer IBP vertelt: “Ons onderzoek toont aan dat de kwaliteit van het binnenklimaat op scholen, wat betreft toegang tot daglicht en frisse lucht, een significant effect heeft op de leercapaciteiten van kinderen. We hebben geconstateerd dat veel scholen in Europa geen optimaal binnenklimaat hebben en daarom hopen we dat dit rapport overheden aanzet tot actie.”

Betere prestaties in het onderwijs hebben namelijk niet alleen voordelen voor de individuele leerling. Als het niveau van onderwijs in Europese landen vergeleken wordt aan de hand van PISA testscores, een internationaal peilingonderzoek van de OECD naar de kennis en vaardigheden van 15-jarigen, toont dit aan dat er een relatie is met de economische groei in deze landen. Het onderzoeksrapport laat zien dat als schoolprestaties van kinderen met 2,8% verbeteren, de economische groei van dat land met 6,7% tot 9,5% stijgt (gebaseerd op BNP per hoofd van de bevolking).

“Deze resultaten bewijzen dat een gezond binnenklimaat op scholen bij Europese overheden een hogere prioriteit moet krijgen. Betere en gezondere schoolgebouwen leiden niet alleen tot slimmere leerlingen, ze zijn ook goed voor de economie vanwege de verhoogde productiviteit. Ik weet zeker dat dit onderzoek het onderwerp van discussie zal zijn en zal fungeren als katalysator van een positieve verandering op Europese scholen,” vertelt Michel Sombroek van VELUX Nederland.

In de conclusies van het rapport wordt een aantal manieren genoemd om het binnenklimaat op scholen te verbeteren. Natuurlijke ventilatie is al opgenomen in het ontwerp van de meeste scholen in Europa. Om te beginnen, zou daarom tijdens de les meer tijd moeten worden genomen om te ventileren. Maar mechanische ventilatiesystemen, zoals gemotoriseerde ramen, kunnen ook zorgen voor een optimale luchtkwaliteit, zonder dat leraren hun gedrag tijdens de les hoeven aan te passen. Door vochtgehaltes, CO2-concentraties en temperaturen te monitoren, schakelt het systeem zichzelf simpelweg in als er frisse lucht nodig is. Een andere mogelijkheid zijn hybride ventilatiesystemen, zoals natuurlijke ventilatie in combinatie met ventilatoren. Deze systemen combineren de voordelen van natuurlijke en geautomatiseerde ventilatie. Het rapport geeft ook aan dat wat daglicht betreft, ramen in het dak de inval van natuurlijk daglicht met 50% kunnen verhogen.

[related_post themes=”text”]