Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 88 seconden

logo zzpNadat een maand geleden de VAR is afgeschaft, verschijnen er nog steeds berichten in de media over bedrijven, die angst hebben om zzp’ers in te huren, vanwege het risico om te worden aangezien voor werkgever. Stichting ZZP Nederland is er zich bewust van dat sommige opdrachtgevers koude voeten krijgen en wil de feiten op tafel hebben. Daarom heeft de stichting een Meldpunt VAR-DBA geopend die de knelpunten in kaart moet brengen. Deze zullen vervolgens aan staatssecretaris Wiebes worden voorgelegd. “Wij hebben vastgesteld, dat de voorlichting van de Belastingdienst meer vragen oproept dan zekerheden verschaft en daar is de staatssecretaris verantwoordelijk voor”, zegt voorzitter Maarten Post.

Waar tijdens de VAR de zzp’er moest aantonen ondernemer te zijn, is het nu de opdrachtgever die in het contract moet laten zien geen werkgever te zijn. Dat kan door in het contract af te zien van werkgeversbevoegdheden en daar in de praktijk naar te handelen. Allerlei andere onderwerpen, zoals o.a. de duur van het contract, logo’s op werkkleding, gebruik van materieel, roosters en werkplek, zorgen voor nodeloze discussie en onzekerheid. De Belastingdienst laat deze onzekerheid al dan niet bewust bestaan, waardoor ze juist voeding geeft aan de angst van opdrachtgevers om voor werkgever te worden aangezien met alle verplichtingen van dien.

Stichting ZZP Nederland opent het Meldpunt VAR-DBA om signalen van zzp’ers en opdrachtgevers te registreren over de toepassing van modelcontracten en de onzekerheden die er leven. Post:  “Wij voorzien niet alleen zzp’ers, maar ook opdrachtgevers van de juiste informatie, zodat men gewoon kan doorgaan met ondernemen. Bovenal verzoeken wij staatssecretaris Wiebes om een einde te maken aan de onzekerheid bij opdrachtgevers, die door deze onduidelijke voorlichting is veroorzaakt, want dat is niet in het belang van bijna 1 miljoen hardwerkende zelfstandige ondernemers.”