De ISDE-pot wordt met 60 miljoen euro opgehoogd voor 2019. De Minister van Economische Zaken en Klimaat meldt dat er in de afgelopen periode gebleken is dat de vraag verder is toegenomen dan eerder werd verwacht. Dit betekent dat het budget voor Investeringssubsidie duurzame energie voor het lopende kalenderjaar is verhoogd van 100 naar 160 miljoen euro.

 

Begin september was er nog maar 11,5 miljoen euro beschikbaar. Dit komt door 24.845 subsidie aanvragen voor 45.292 apparaten in de periode januari tot en met augustus 2019. Dit is bij elkaar een geschatte waarde van 88,5 miljoen euro.

Op onze nieuwsbrief abonneren