Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 159 seconden

De minister van Economische zaken Henk Kamp stelt 54 miljoen euro beschikbaar voor energie-innovatieprojecten. Op  18 juni zijn de subsidieregeling Demonstratie energie-innovatie (DEI) en de tweede tranche subsidieregelingen van de Topsector Energie gepubliceerd.Indienen kan vanaf 1 juli.

 

De regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI) is voor innovatieve ondernemers die met hun product of dienst net vóór marktintroductie zitten. Door een vinding op ware schaal en in praktijkomstandigheden te demonstreren is de stap naar het daadwerkelijk in de markt zetten makkelijker gezet. De DEI regeling biedt ondernemers financiële ondersteuning om deze opschaling te verwezenlijken.

 

De DEI regeling vloeit voort uit de afspraken die in het Energieakkoord zijn gemaakt. Hierin is afgesproken dat er overheidsmiddelen beschikbaar komen voor demonstratie projecten gericht op versnelde commercialisering voor de export.

Voor de DEI regeling stelt de minister van Economische zaken dit jaar 24,29 miljoen beschikbaar. U komt hiervoor in aanmerking als u producten of projecten ontwikkelt die energie besparen, duurzame energie opwekken of de toepassing van duurzame energie stimuleren. U kunt zelfstandig of in een samenwerkingsverband een aanvraag indienen.

De eerste tranche met subsidiemogelijkheden van de Topsector Energie is in april gepubliceerd. In de eerste tranche stelde de minister 48,8 miljoen beschikbaar, in deze tweede tranche 29,9 miljoen.

 

De tweede tranche heeft betrekking op de volgende thema’s:

–              Bio-energie

–              Energiebesparing in de gebouwde omgeving

–              Energiebesparing in de industrie

–              Gas (Upstream)

–              Smart grids

–              Systeemintegratie

–              Wind op Zee

–              Zonne-energie in de gebouwde omgeving

 

Nieuw zijn de volgende subsidiemogelijkheden:

–              Systeemintegratie

–              Energiebesparing industrie: joint industry projects

–              Wind op Zee: joint industry projects

–              EnerGO: compacte conversie en opslag (EnerGO CCO)

 

De projecten die in aanmerking komen voor de Topsector Energie-regelingen zijn combinaties van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, demonstratie, of haalbaarheidsstudies. Alleen samenwerkingsverbanden komen in aanmerking voor subsidie.

Bij beide regelingen gaat het om tenders waarbij na de sluitingsdatum de beste projecten subsidie krijgen, totdat het budget op is. Meer uitleg over de voorwaarden leest u in de speciale handleiding. http://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/06/Handleiding%20bij%20subsidieregeling%20Topsector%20energieprojecten%20juni%202014.pdf 

Meer informatie over de regelingen, de indieningsmogelijkheden en de sluitingsdata vindt u op de site www.rvo.nl/topsector-energie. Adviseurs van RVO.nl (www.rvo.nl) kunnen u ondersteunen bij uw aanvraag.