Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 29 seconden

Ook volgend jaar is er weer 12 miljard euro subsidie beschikbaar om duurzame energieprojecten te stimuleren. Vorig jaar was hetzelfde bedrag beschikbaar. In het voorjaar komt 6 miljard euro beschikbaar voor nieuwe projecten. In het najaar gaat het ‘naar verwachting’ om opnieuw 6 miljard, zo maakte de minister van EZ bekend. De subsidieregeling moet bijdragen aan het halen van de doelstellingen uit het energieakkoord. In 2020 is het doel 14 procent hernieuwbare energie, in 2023 moet dat 16 procent zijn. Uit de vorige maand gepresenteerde Nationale Energie Verkenning 2017 (NEV) bleek dat de doelstelling voor 2020 niet gehaald wordt, maar dat die voor 2023 wel wordt gehaald.