Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 91 seconden

Het Rijksvastgoedbedrijf en Unica Ecopower hebben een overeenkomst gesloten om voor 200 gebouwen onnodig energiegebruik tijdig te signaleren, op grond waarvan het Rijksvastgoedbedrijf corrigerende maatregelen kan treffen. Door een slimme en doelmatige uitvoering van energiemanagement bespaart het Rijk op energiekosten en draagt zij bij aan verdere CO2-reductie.

Sinds 2016 is het Rijksvastgoedbedrijf verantwoordelijk voor de energierekening van alle rijkskantoren. Door het toepassen van energiemanagement wil het Rijksvastgoedbedrijf energiekosten besparen en het milieu minder belasten. Daarnaast draagt energiemanagement bij aan de borging van de energiebesparing die in de afgelopen jaren met FCIB (Functioneel Controleren, Inregelen en Beproeven van klimaatinstallaties) is behaald.

Energiemanagement software is dankzij de verregaande automatisering in combinatie met telemetrische energiemeters steeds efficiënter en effectiever in te zetten voor grote vastgoedportefeuilles. Het Rijk maakt hier reeds enkele jaren gebruik van. Dankzij de beschikbaarheid van deze automatisering zijn de basiskosten voor energiemanagement laag gedurende een langjarig traject, ontstaat er inzicht om op locatie gericht onderzoek te kunnen uitvoeren naar vaststelling van verbetermaatregelen en kunnen relatief snel besparingsresultaten worden behaald.

De omvang van de deelportefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf bestaat voornamelijk uit kantoorgebouwen en justitiële inrichtingen. Alle hoofdmeters van deze gebouwen zijn gekoppeld aan het energiemanagementsysteem van het Rijk, waarin de historische gebruiksprofielen zijn opgeslagen. Unica Ecopower gebruikt dit systeem om op basis van de energieprofielen te kunnen adviseren over een verdere verlaging van zowel het energiegebruik als de contractcapaciteit van de aansluitingen. De contractduur heeft een looptijd van minimaal twee jaar.

Unica Ecopower, als gespecialiseerd bedrijf binnen Unica op het gebied van energie en duurzaamheid, monitort haar eigen portefeuille van duurzame energiesystemen en klimaatinstallaties ook via een energiemanagementsysteem en stuurt via verbruiksmonitoring, alarmen en analyses op energie-efficiëntie, kostenreductie en comfort. Deze praktijkervaring biedt zij als adviesdienst aan haar relaties, waarbij de installatietechnische kennis extra toegevoegde waarde biedt.

Voor meer informatie: www.unica.nl