• Legionella-onderzoek moet gerichter

  Legionella-onderzoek moet gerichter

  In mijn vorige column stelde ik dat er mogelijk 500 legionellaslachtoffers (doden) per jaar vallen in Nederland en dat er daarom meer en beter onderzoek noodzakelijk is. Kort daarna las ik dat er iemand is gepromoveerd op onderzoek naar legionellabesmettingen die o.a. worden veroorzaakt door potgrond. Prima dat er onderzoek plaatsvindt, maar dit feit was in Australië al veel eerder bekend. Laten we onderzoek toch vooral gericht doen. We stellen dan een kenniscentrum in dat het onderzoek coördineert en mondiaal afstemt. Dat schept bovendien meer duidelijkheid. Wat te denken bijvoorbeeld van de constatering dat vrachtwagenchauffeurs vaker besmet zijn dan andere …Lees meer »
 • Slim kiezen nu, biedt de beste oplossing later

  Slim kiezen nu, biedt de beste oplossing later

  De energietransitie gaat de gehele warmteketen ingrijpend veranderen, van toeleveranciers tot eindgebruikers. De weg naar een CO2 neutrale en schone toekomst is gebruik maken van nieuwe technologieën én de huidige middelen slim en praktisch inzetten. Om te beginnen willen wij allemaal net zo lekker leven met minder energiegebruik. Dat is al heel goed mogelijk met een optimaal geïsoleerde woning die nog maar weinig verliezen kent. Voor verwarming, warm water en koken wordt in Nederland nu zo’n 10 tot 11 miljard m3 gas per jaar gebruikt. Dit is met goede isolatie terug te brengen naar nog slechts 1/3 deel, zo’n 3 …Lees meer »
 • Bewust veilig

  Bewust veilig

  Een gezond en veilig werkklimaat. Het lijkt zo vanzelfsprekend en dat moet het ook zijn. Toch is het niet altijd het geval. Vorig jaar bleek nog dat in vergelijking met andere werknemers jongeren in de metaal drie keer zo vaak een ongeluk hebben op hun werkplek. Dit vraagt echt om aandacht. En gelukkig gebeurt dit ook. Zo zal op 16 maart weer worden gestart met de campagne Bewust Veilig. Tijdens de eerste editie in 2017 werd op meer dan 2.000 verschillende werklocaties van 125 bouw-, infra-, en installatiebedrijven stilgestaan bij de veiligheid op de werkvloer. In totaal deden zo’n 45.000 medewerkers, opdrachtgevers en ketenpartners mee. Dit jaar hopen we natuurlijk op nog meer deelnemers. Want zo’n dag is dé manier om letterlijk bij veilig en …Lees meer »
 • Vervang rookgasafvoersysteem bij ketelvervanging

  Vervang rookgasafvoersysteem bij ketelvervanging

  Bij normale huishoudelijke omstandigheden gaat een rookgasafvoersysteem een ketelleven lang mee. Alleen al om dat feit zou het rookgasafvoersysteem verplicht vervangen moeten worden, wanneer de ketel vervangen wordt. Maar er zijn meer redenen. Het ontwerp van een afvoersysteem is gebaseerd op Europese normen, het voldoen aan deze normen is verplicht. Uitgangspunt is dat een afvoersysteem langdurig moet voldoen aan belangrijke eisen, zoals bijvoorbeeld de dichtheid van het systeem. Een ondicht systeem levert onveiligheid op voor …Lees meer »
 • Betekenisvol ondernemen

  Betekenisvol ondernemen

  De installatiebranche heeft de sleutel in handen als het gaat om de duurzame energietransitie. Dit geeft energie; dat voel je. Er lijkt een beweging gaande van optimisme die verder gaat dan de portemonnee van het individu of het bedrijf. Het gaat om maatschappelijke meerwaarde. Het gaat om het verschil maken. Op verschillende plekken in de branche heb ik gezien en ervaren wat de innovatiekracht van bedrijven is. Om nu bij te dragen aan de ontwikkeling van vakmensen is een verrijking. Want we staan op een nieuw kruispunt. Na de crisis zien we dat de workload toeneemt. Maar economische voorspoed is …Lees meer »
 • Goede voornemens

  Goede voornemens

  ‘2025: je rijdt in je elektrische auto de oprit op. Je garagedeur gaat automatisch open en het alarmsysteem schakelt zichzelf uit. Lampen gaan aan en de woning is al lekker warm. Je wordt verwelkomd door je favoriete muziek. Zelf heb je nog geen knop aangeraakt. Jouw slimme auto, deuren, sloten, verlichting, thermostaat en audioset hebben met elkaar gecommuniceerd. Op grond van data-analyses zijn er keuzes gemaakt die bij jou passen.’ De vraag of het voorgaande fictie of werkelijkheid is, is eenvoudig te beantwoorden. Dit scenario gáát gebeuren. ‘Slimme’ apparaten zoals koelkasten, thermostaten en lampen krijgen steeds meer voet aan de …Lees meer »
 • 500 legionellaslachtoffers per jaar?

  500 legionellaslachtoffers per jaar?

  Ik heb over deze column lang getwijfeld. Ik wil namelijk laten zien dat er veel meer legionellaslachtoffers vallen dan gedacht. Daarmee hoop ik dat medici en politici nu eens echt het initiatief nemen voor beter onderzoek. Volgens RIVM neemt het aantal besmettingen toe. Maar volgens mij ontdekken medici slechts een héél klein beetje meer. In totaliteit zal er zelfs een afname van slachtoffers zijn, omdat installaties steeds beter worden aangelegd en beheerd. Ik gooi de knuppel in het hoenderhok. Per jaar zijn er 175.000 patiënten met een longontsteking in Nederland. 17.500 komen in een ziekenhuis terecht. 10% zou gerelateerd kunnen zijn aan Legionella; 1.750 dus. Stel een mortaliteit van 10%. Dan sterven hieraan 175 mensen per jaar. Amerikanen hanteren een mortaliteit tussen 10 en 30%. Bij 30% gaat het om 525 slachtoffers in Nederland. Laten we aannemen dat 20% van de longontstekingen wordt veroorzaakt door een legionellabacterie, dan is het …Lees meer »
 • Loslaten is het nieuwe vasthouden

  Loslaten is het nieuwe vasthouden

  Het aantal vacatures in onze sector groeit met de dag. En wie verder dan morgen kijkt, ziet vanuit allerlei Europese duurzaamheidsafspraken bakken met werk op zich afkomen. De installatiesector zit stevig in het zadel. Noem een maatschappelijk vraagstuk en gegarandeerd is er een verbinding met techniek. Als sector staan wij volop in het tijdperk, waarin techniek en technologie gaan domineren. Kunnen wij dit aan? De brancheorganisatie beantwoordt deze vraag – en hoe kan het ook anders – volmondig met ja. Wel aangevuld met dat op verschillende terreinen de zeilen volop bijgezet moeten worden. Om er maar eens drie te noemen: vakonderwijs, arbeidsmarkt en kwaliteitsborging. Geen geringe opgave voor een branche die best ‘vast’ zit in een hiërarchische structuur en innovatie dodende cultuur. ‘Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’ lijkt het adagium. Terwijl ik dit schrijf, word ik bewust van een vreemde tegenstelling. Want uit gesprekken met branchegenoten …Lees meer »
 • Hoe duurzaam is een klimaatsysteem?

  Hoe duurzaam is een klimaatsysteem?

  Hoe ver ga je met duurzaamheid? Bouwkundigen en architecten zijn al volop bezig te onderzoeken hoe hun disciplines onderdeel kunnen worden van de circulaire economie. Zij hameren niet alleen op duurzame productie van componenten en materialen, maar ook op het hoogwaardig hergebruik ervan. In de installatietechniek is deze ontwikkeling nog maar net begonnen. Circulariteit in onze branche houdt in dat niet uitsluitend wordt gekeken naar de prestaties van de installatie in termen van energiegebruik, maar ook naar de duurzame productie of het duurzame onderhoud van de installatie. Bij grote klimaatsystemen is het heel gewoon dat complete dakunits worden gereviseerd om …Lees meer »
 • Loslaten is het nieuwe vasthouden

  Loslaten is het nieuwe vasthouden

  Het aantal vacatures in onze sector groeit met de dag. En wie verder dan morgen kijkt, ziet vanuit allerlei Europese duurzaamheidsafspraken bakken met werk op zich afkomen. De installatiesector zit stevig in het zadel. Noem een maatschappelijk vraagstuk en gegarandeerd is er een verbinding met techniek. Als sector staan wij volop in het tijdperk, waarin techniek en technologie gaan domineren. Kunnen wij dit aan? De brancheorganisatie beantwoordt deze vraag – en hoe kan het ook anders – volmondig met ja. Wel aangevuld met dat op verschillende terreinen de zeilen volop bijgezet moeten worden. Om er maar eens drie te noemen: …Lees meer »