• In beweging met LEGO SERIOUS PLAY

  In beweging met LEGO SERIOUS PLAY

  Iedereen weet dat stilstaan achteruitgang betekent. Dit geldt voor jou persoonlijk in kennisontwikkeling, maar ook voor bedrijven. Als bedrijf – een groep samenwerkende mensen – ben je dagelijks aan het werk met bijvoorbeeld mooie projecten en dienstverlening. Daarin kijk jij ook alvast naar de toekomst. Een toekomst die soms dichtbij, soms wat verder weg ligt. Welke kant gaat het op? Welke kennis, kunde en vaardigheden zijn daarbij nodig? Wat wordt er van jou verwacht? Op z’n tijd best lastige vragen die wel beantwoord moeten worden. Door jezelf en door de organisatie. Het samenspel van de antwoorden wordt ook wel ‘beleid’ genoemd. Beleid is belangrijk, omdat daaruit acties worden uitgevoerd en afspraken worden gemaakt. Beleid heeft dus veel met mensen en hun wijze van denken, formuleren en handelen te maken. Wat dit met LEGO® heeft te maken? De ontwikkelaars van LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) waren ruim 15 jaar geleden zich hiervan ook bewust. Zij merkten nog iets op, namelijk dat beleid op zichzelf goed uitgevoerd kon worden wanneer er geen grote veranderingen plaatsvonden. Gebeurde dit laatste wel, bleek uit onderzoek, dan ontstond er een soort “paniek handelen”. Er miste dan snel een rode draad in het beleid en in de besluiten. Dit zinde hen niet. En met verder diepgaand onderzoek en …Lees meer »
 • Gaat Google de cv verzorgen?

  Gaat Google de cv verzorgen?

  Al langere tijd zijn er verschuivingen zichtbaar in de manier waarop de cv-ketel in de markt wordt gezet. Aankoop door de particulier zien we steeds vaker veranderen naar vormen van huur(koop) en lease. De volgende stap is die naar ‘warmte als een service’. De particulier neemt straks alleen nog maar warmte of koude (kortweg comfort) af. Bij wie? Wellicht zijn dat de energieleveranciers van ons land, al dan niet via hun installatiebedrijven. Maar door alle domotica die steeds vaker in woningen wordt toegepast, kan die levering van comfort ook zomaar verschuiven naar de Googles van deze wereld. Zij kennen immers …Lees meer »
 • Warmte als een service

  Warmte als een service

  Consumenten vernieuwen hun verwarmingssysteem ongeveer eens in de 12 jaar. Vaak gebeurt dat noodgedwongen omdat de huidige installatie defect is met als gevolg een uitgave van 2000 euro of meer. Deze kosten komen bovenop de hoge kosten voor reparaties buiten de garantieperiode. Een groeiend aantal mensen probeert deze verrassing te vermijden en neemt een onderhoudscontract. Dit voorkomt onverwachte rekeningen voor reparaties en irritante storingen. Daarnaast is er een trend gaande om duurzamere, CO2 neutrale, oplossingen te zoeken voor de totale energiebehoefte, verwarming en elektriciteit. Onderzoek toont aan dat 40% van de mensen die geïnteresseerd zijn in een dergelijke installatie, die gefinancierd wil hebben. Deze consumenten willen de installatie dus via een vast maandelijks abonnement betalen. De interesse voor een nieuwe installaties is het hoogst als …Lees meer »
 • Is de woning APK politiek niet eerder mogelijk?

  Is de woning APK politiek niet eerder mogelijk?

  Een klein half jaar geleden jubelde Uneto-VNI dat haar pleidooi voor een wettelijke erkenning van cv-installateurs door Minister Blok is meegenomen in zijn maatregelen om het koolmonoxidegevaar terug te dringen. Vanaf 2019 mogen alleen erkende installatiebedrijven en cv-monteurs aanleg en onderhoud van cv-installaties uitvoeren. Geen controle Ik gaf toen al aan in mijn blog op Installatienet.nl dat het goed voor de branche was, maar niet zou helpen tegen de onveilige situaties bij cv-ketels die niet …Lees meer »
 • The next generation of domotica

  The next generation of domotica

  Onlangs kreeg ik een vraag van een aantal HBO studenten. “Of ik een lijst met de grootste en meest gebruikte fabrikantmerken binnen domotica wilde oplepelen”. U begrijpt, hoe graag ik ook studenten help, dit heb ik dus eens niet gedaan. Domweg omdat het niet kan! Domotica is geen verzameling merken Ik heb de studenten geantwoord dat hun gekozen criteria zo voor de hand liggen, dat ze daarom al nietszeggend zijn. Omvang of grootte van een merknaam zegt namelijk niets over hun plek binnen het domotica-domein. En ‘het meest gebruikte’ hangt al helemaal af van context of gebruikersomgeving. Zou ik wel …Lees meer »
 • Drie slimme oplossingen voor de technisch dienstverlener

  Drie slimme oplossingen voor de technisch dienstverlener

    Een ding is zeker: voor de technisch dienstverlener gaat er de komende periode door alle technologische ontwikkelingen zoals IoT, Big Data en Predictive Analytics, veel veranderen. En dat is maar goed ook, want er zijn veel processen die efficiënter kunnen verlopen, zoals de planning van de buitendienst en het opstellen van een optimaal jaarplan. Daarnaast veranderen de wensen van de klant en hiermee evenredig stijgt het aantal klachten. Smart Industry biedt mogelijkheden om beter in te spelen op de veranderende klantbehoefte en inzicht te krijgen in de bedrijfsprocessen. Maak jouw bedrijf klaar voor Smart Industry met deze drie quick …Lees meer »
 • Koolmonoxide: Eisen aan installateurs of installaties?

  Koolmonoxide: Eisen aan installateurs of installaties?

  Vorige week jubelde Uneto-VNI dat haar pleidooi voor een wettelijke erkenning van cv-installateurs door Minister Blok is meegenomen in zijn maatregelen om het koolmonoxidegevaar terug te dringen. Vanaf 2019 mogen alleen erkende installatiebedrijven en cv-monteurs aanleg en onderhoud van cv-installaties uitvoeren. Dat is goed nieuws voor de installatiebranche, want dit moet het kaf van het koren gaan scheiden en de reputatie van de installatiebranche verbeteren. Maar ik vraag me af in hoeverre de gevaren van koolmonoxidevergiftiging hiermee beteugeld worden. In het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, dat ten grondslag ligt aan de maatregelen die de minister wil nemen, wordt een scala aan oorzaken genoemd. Oorzaken Slecht opdrachtgeverschap van de eigenaar (want onbekwaam), tijd- en prijsdruk in de markt, geen of slecht functionerende koolmonoxidemelders en geen failsafe (zichzelf uitschakelende) installaties om er maar eens een paar te noemen. Al met al concludeert de Raad dat we als Nederland in de …Lees meer »
 • Neuromarketing in bouw- en installatiebranche

  Neuromarketing in bouw- en installatiebranche

  Er wordt veel onderzoek gedaan naar hoe ons brein werkt bij het maken van aankoopbeslissingen. Gedachte is wanneer men weet welke breinschakelaars bedient moeten worden, de aankoopbeslissing in het voordeel van de verkoper beïnvloed kan worden. Neuromarketing is aan een opmars bezig. Onderzoek toont aan dat in aankoopbeslissingen beleving en herkenning belangrijk is. Valt hieruit voor de bouw- en installatiebranche iets te leren? Nieuwe technologieën als Augmented Reality (AR) of Virtual Reality (VR) geven ons ongelofelijk veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld in de bouw. Waar vroeger vanuit een platte 2D-tekening een aanval werd gedaan op het voorstellingsvermogen van een koper. Nu loopt dezelfde koper met een AR-bril door de nieuwbouw heen. De installatiebranche hoeft dan nog maar een kleine stap te doen. Met de juiste datasets kan de koper huis- of gebouwinstallaties virtueel bedienen of met simpele swipe-bewegingen passende bediening selecteren. Schakelen, dimmen of touchscreen. Slimme technologie koppelt zo functie aan product …Lees meer »
 • Domotica: kip of ei

  Domotica: kip of ei

  Ik kom uit Barneveld. Het dorp staat bekend om haar Barneveldse kip. Onlosmakelijk samen met het ei. In figuurlijke zin duiden ze ook een discussie aan. Een kip-ei discussie vindt ook continue plaats in domoticaland. Het roept de vraag op: what’s in a name? En: voor hoe lang nog? Onder onze vakbroeders doet het woord domotica met regelmaat nog steeds stof opwaaien. De een gebruikt het als containerbegrip en hanteert een brede invulling. De ander ziet het vanuit de letterlijke vertaling en vindt het juist te smal. Allerlei alternatieven worden genoemd. Zelfs tot handelsnamen verheven. Het feit blijft: ook deze …Lees meer »