• LEGO® SERIOUS PLAY®: denken met je handen

  LEGO® SERIOUS PLAY®: denken met je handen

  In mijn vorige bijdrage heb ik verteld over de kracht van LEGO® in beleidsvorming via LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP). LEGO kennen we allemaal als speelgoed. Van Duplo tot technisch LEGO. Het bevordert bij kinderen het ruimtelijk denken en creativiteit. Kinderen gaan denken met hun handen. En dat is precies wat LSP ook doet in een bedrijfsmatige toepassing. Zelfs echte woorddenkers gaan met de Deense steentjes aan de slag. LSP betrekt iedere deelnemer er helemaal bij. Voor de volle honderd procent. Ieders eigen belang in een vraagstuk komt ook helemaal op tafel. In stappen wordt een vraagstuk beantwoord. De deelnemers bouwen steeds met de steentjes hun gedachten uit in een model en lichten dat toe. Iedereen ziet en begrijpt wat iemand bedoelt. Elk individu spreekt vanuit zijn of haar eigen belang. Het gaat niet meer over iets abstracts. En alles heeft betekenis. Elk kleurtje, steentje, vormpje of stapeling. Bewust of onbewust. Door de individuele bouwwerken samen te voegen naar één bouwmodel dat iedereen begrijpt, ontstaat er een ‘gedeeld model’ dat door alle deelnemers wordt gedragen. Uiteindelijk werken de deelnemers aan zes of zeven ‘guiding principles’. Vrij vertaald: de gedeelde waarden waaraan iedereen heeft meegeholpen om die te bepalen. Dat maakt de acceptatiegraad bij de verdere uitvoering ook zo groot. En als …Lees meer »
 • The next generation of domotica

  The next generation of domotica

  Onlangs kreeg ik een vraag van een aantal HBO studenten. “Of ik een lijst met de grootste en meest gebruikte fabrikantmerken binnen domotica wilde oplepelen”. U begrijpt, hoe graag ik ook studenten help, dit heb ik dus eens niet gedaan. Domweg omdat het niet kan! Domotica is geen verzameling merken Ik heb de studenten geantwoord dat hun gekozen criteria zo voor de hand liggen, dat ze daarom al nietszeggend zijn. Omvang of grootte van een merknaam zegt namelijk niets over hun plek binnen het domotica-domein. En ‘het meest gebruikte’ hangt al helemaal af van context of gebruikersomgeving. Zou ik wel …Lees meer »
 • Gaat Google de cv verzorgen?

  Gaat Google de cv verzorgen?

  Al langere tijd zijn er verschuivingen zichtbaar in de manier waarop de cv-ketel in de markt wordt gezet. Aankoop door de particulier zien we steeds vaker veranderen naar vormen van huur(koop) en lease. De volgende stap is die naar ‘warmte als een service’. De particulier neemt straks alleen nog maar warmte of koude (kortweg comfort) af. Bij wie? Wellicht zijn dat de energieleveranciers van ons land, al dan niet via hun installatiebedrijven. Maar door alle domotica die steeds vaker in woningen wordt toegepast, kan die levering van comfort ook zomaar verschuiven naar de Googles van deze wereld. Zij kennen immers onze gewoonten, weten via onze smartphones waar we zijn en via onze eigen thermostaat weten ze zelfs hoe warm of koel we het graag in …Lees meer »
 • In beweging met LEGO SERIOUS PLAY

  In beweging met LEGO SERIOUS PLAY

  Iedereen weet dat stilstaan achteruitgang betekent. Dit geldt voor jou persoonlijk in kennisontwikkeling, maar ook voor bedrijven. Als bedrijf – een groep samenwerkende mensen – ben je dagelijks aan het werk met bijvoorbeeld mooie projecten en dienstverlening. Daarin kijk jij ook alvast naar de toekomst. Een toekomst die soms dichtbij, soms wat verder weg ligt. Welke kant gaat het op? Welke kennis, kunde en vaardigheden zijn daarbij nodig? Wat wordt er van jou verwacht? Op …Lees meer »
 • Is de woning APK politiek niet eerder mogelijk?

  Is de woning APK politiek niet eerder mogelijk?

  Een klein half jaar geleden jubelde Uneto-VNI dat haar pleidooi voor een wettelijke erkenning van cv-installateurs door Minister Blok is meegenomen in zijn maatregelen om het koolmonoxidegevaar terug te dringen. Vanaf 2019 mogen alleen erkende installatiebedrijven en cv-monteurs aanleg en onderhoud van cv-installaties uitvoeren. Geen controle Ik gaf toen al aan in mijn blog op Installatienet.nl dat het goed voor de branche was, maar niet zou helpen tegen de onveilige situaties bij cv-ketels die niet door een installateur worden onderhouden. Die worden immers niet gecontroleerd binnen de nieuwe erkenningsregeling! Dat laatste wordt de laatste week ook plotseling begrepen en geventileerd. …Lees meer »
 • Warmte als een service

  Warmte als een service

  Consumenten vernieuwen hun verwarmingssysteem ongeveer eens in de 12 jaar. Vaak gebeurt dat noodgedwongen omdat de huidige installatie defect is met als gevolg een uitgave van 2000 euro of meer. Deze kosten komen bovenop de hoge kosten voor reparaties buiten de garantieperiode. Een groeiend aantal mensen probeert deze verrassing te vermijden en neemt een onderhoudscontract. Dit voorkomt onverwachte rekeningen voor reparaties en irritante storingen. Daarnaast is er een trend gaande om duurzamere, CO2 neutrale, oplossingen te zoeken voor de totale energiebehoefte, verwarming en elektriciteit. Onderzoek toont aan dat 40% van de mensen die geïnteresseerd zijn in een dergelijke installatie, die …Lees meer »
 • Drie slimme oplossingen voor de technisch dienstverlener

  Drie slimme oplossingen voor de technisch dienstverlener

    Een ding is zeker: voor de technisch dienstverlener gaat er de komende periode door alle technologische ontwikkelingen zoals IoT, Big Data en Predictive Analytics, veel veranderen. En dat is maar goed ook, want er zijn veel processen die efficiënter kunnen verlopen, zoals de planning van de buitendienst en het opstellen van een optimaal jaarplan. Daarnaast veranderen de wensen van de klant en hiermee evenredig stijgt het aantal klachten. Smart Industry biedt mogelijkheden om beter in te spelen op de veranderende klantbehoefte en inzicht te krijgen in de bedrijfsprocessen. Maak jouw bedrijf klaar voor Smart Industry met deze drie quick wins: 1. Versterk je klantrelatie met een klantdashboard Hoe meer data je verzamelt van je klanten, hoe meer inzicht je hebt in de wensen, hoe beter je hierop kan inspelen en hoe meer omzet je kan maken. Maar de klant van tegenwoordig is gehecht aan haar data en geeft deze …Lees meer »
 • Domotica: kip of ei

  Domotica: kip of ei

  Ik kom uit Barneveld. Het dorp staat bekend om haar Barneveldse kip. Onlosmakelijk samen met het ei. In figuurlijke zin duiden ze ook een discussie aan. Een kip-ei discussie vindt ook continue plaats in domoticaland. Het roept de vraag op: what’s in a name? En: voor hoe lang nog? Onder onze vakbroeders doet het woord domotica met regelmaat nog steeds stof opwaaien. De een gebruikt het als containerbegrip en hanteert een brede invulling. De ander ziet het vanuit de letterlijke vertaling en vindt het juist te smal. Allerlei alternatieven worden genoemd. Zelfs tot handelsnamen verheven. Het feit blijft: ook deze dekken de lading niet. De hamvraag is natuurlijk of het er wat toe doet? En zie daar: de kip en het ei. Moet een begrip of benaming een exacte weergave zijn van wat het doet of mag je een vrije interpretatie aanhouden? Over het antwoord kun je eindeloos discussiëren. Ik …Lees meer »
 • Koolmonoxide: Eisen aan installateurs of installaties?

  Koolmonoxide: Eisen aan installateurs of installaties?

  Vorige week jubelde Uneto-VNI dat haar pleidooi voor een wettelijke erkenning van cv-installateurs door Minister Blok is meegenomen in zijn maatregelen om het koolmonoxidegevaar terug te dringen. Vanaf 2019 mogen alleen erkende installatiebedrijven en cv-monteurs aanleg en onderhoud van cv-installaties uitvoeren. Dat is goed nieuws voor de installatiebranche, want dit moet het kaf van het koren gaan scheiden en de reputatie van de installatiebranche verbeteren. Maar ik vraag me af in hoeverre de gevaren van koolmonoxidevergiftiging hiermee beteugeld worden. In het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, dat ten grondslag ligt aan de maatregelen die de minister wil nemen, wordt …Lees meer »