VSK 2020 was – uiteraard – weer een doorslaand succes. Althans, als we de beursorganisatie mogen geloven. ‘Met ruim 5% meer bezoekers en 12% meer beursoppervlak bewees Nederlands grootste installatievakbeurs dat de sector in de lift zit’, konden we lezen in het afsluitend persbericht. Mooi natuurlijk dat het bezoekersaantal van de VSK niet verder wegzakt. Maar dit aantal blijft dus al drie edities rond de 35 duizend hangen, waar in 2008 nog ruim 65 duizend geïnteresseerden op de vakbeurs afkwamen. Al met al is de VSK zo’n 30 duizend bezoekers kwijtgeraakt die kennelijk niet meer terugkomen.

Ruim 36 duizend bezoekers togen van 4 tot en met 7 februari jl. naar de Jaarbeurs in Utrecht. En volgens de organisatie waren dat allang niet meer alleen installateurs. Ook woningcorporaties, architecten en ontwikkelaars weten tegenwoordig in grotere getalen dan voorheen de beurs te vinden, mede ingegeven door de verduurzaming en energiebesparing van de gebouwde omgeving. Dertig procent van de bezoekers gaf aan de VSK voor de eerste keer te bezoeken, meer dan twee derde van het bezoek was beslissingsbevoegd of medebeslisser.

Hoe was de stemming bij de exposanten?
Uiteraard liep de redactie van Installatienet/Installateurszaken ook door de gangpaden in de verschillende beurshallen. In de apriluitgave van Installateurszaken besteden we uitgebreid aandacht aan de noviteiten en trends die we constateerden. Maar we waren ook benieuwd naar de stemming onder de exposanten. Hoe kwalificeerden zij het beursbezoek en hun deelname? Hieronder zomaar wat quotes die wij konden optekenen:

“We staan hier eigenlijk vooral voor de naamsbekendheid en de marketing. Ben je niet aanwezig, dan vragen klanten zich af of er iets met je aan de hand is.”

“Deze beurs is het feestje voor de installatietechniek. Helaas zien we wel een dalende tendens qua bezoekersaantallen. Tegelijkertijd zien we ook een aantal positieve tendensen. Zo wordt er veel moeite gedaan om de beurs te promoten, we zien veel beslissers langskomen en de beurs krijgt een professioneler karakter. Wij als exposanten moeten ook onze bijdrage leveren aan de levensvatbaarheid van de beurs door innovaties te laten zien. Zo houd je de interesse van de bezoeker vast.”

“De VSK wil graag de fabrikanten van verwarmingstoestellen in verschillende hallen neerzetten, wij zijn toch wel de publiekstrekkers. Maar ja, de installateur ziet ons liever bij elkaar staan.”

“We zien de bezoekersaantallen dalen en houden goed in de gaten of het nog wel loont voor ons om hier te staan. Er gaan ook hoge kosten mee gepaard per slot van rekening.” (meerdere exposanten)

“We zien veel installateurs langskomen die meer willen weten over warmtepompen. Ze tonen grote interesse in ons trainingenaanbod.”

“Er is sprake van een krimpscenario. De VSK trekt minder bezoekers dan een aantal jaar geleden. En er is sprake van een ongelijkmatige spreiding. Zo trekt Hal 7, waar de publiekstrekkers staan en veel innovaties zijn te zien, beduidend meer bezoekers dan andere hallen.”

“Het is echt een installateursbeurs, mensen komen hier om kennis te halen.”

“De VSK trekt minder bezoekers dan vroeger. Wellicht heeft dat ook te maken met het tekort aan vakmensen. Installateurs willen liever productie draaien.”

Frisse blik
Beursmanager Patrick Schilte (foto) toonde zich na afloop een tevreden man: “De markt heeft hier laten zien dat er meer oplossingen zijn dan warmtepompen alleen. De sector ontwikkelt zich in een razend tempo. Maar bezoekers kwamen niet alleen voor de laatste innovaties en slimme oplossingen, ook de verschillende theaters waar een kennisintensief programma werd verzorgd, werden goed bezocht. Vooral de onderdelen over warmtepompen, all electric, waterstof en BENG deden het goed. We merken dat de bewustwording rondom de energietransitie niet alleen zorgt voor een nieuwe aanwas van bezoekers, maar ook voor nieuwe doelgroepen en een nieuwe generatie die met een hele frisse blik naar de sector durft te kijken. Dat, in combinatie met een beter draaiende economie, zorgde voor een hele goede vibe op de beursvloer. Het vakgebied W-installatie leeft als nooit tevoren.”

Werken met goed materiaal en gereedschap
Schilte zag ook dat leveranciers beter begrijpen dat ze installateurs moeten helpen en bijstaan met hun technische oplossingen. “Ze hebben een grote rol in de energietransitie en die pakken ze ook. Installateurs op hun beurt zien in dat werken met goed materiaal en gereedschap het verschil kan maken. Dat was te merken aan de drukte in de hallen met gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen.”

Reacties via sociale media
Via onze sociale media kwamen diverse reacties binnen op dit artikel. Hieronder wat citaten:

“Interessant om te lezen. Vooral dat dertig procent van de bezoekers aangaf de VSK voor de eerste keer te bezoeken. Dat zijn ± 10.500 bezoekers! Dus de VSK is veel meer vaste bezoekers kwijt. Voor veel fabrikanten is zo'n beurs niet meer rendabel. De kosten zijn enorm hoog, 100.000 euro is niks. Veel installateurs weten dat niet eens. En hoe groter de stand, hoe hoger de kosten. En wie hadden weer de grootste stands? Juist, die fabrikanten waar de installateur en groothandel een waardeloze marge mag/kan maken. Mijn mening: de VSK zal hoogstwaarschijnlijk elk jaar kleiner worden tot de beurs misschien wel helemaal verdwijnt.”

“Sommige fabrikanten mogen hun personeel wel een lesje relatiebeheer geven. Blijkbaar tellen alleen de grootste.”

“Het is wat eentonig hè… elke standhouder vind zichzelf de beste en zeg nou zelf… is er iets waarvan men weet: oei daar moeten we heen want daar hebben ze iets dat zo vreselijk cool is? Het antwoord is daarop dus nee. Vroeger was het veel ongedwongener dan nu.”

“En je ziet er ook al geen nieuwe aanwas.”

Op onze nieuwsbrief abonneren