Er is een nieuwe AZEB routekaart ontwikkeld die in 17 stappen een betaalbare BENG oplevert. Praktische hulpmiddelen om de stappen in praktijk toe te passen maken hiervan deel uit. De AZEB methode is ontwikkeld door de Europese samenwerking AZEB (Affordable Zero Energy Buildings) onder leiding van vereniging DNA in de Bouw.

De drie sleutels voor het succesvol ontwikkelen van een betaalbare BENG zijn kwaliteitsborging, inkoop en geïntegreerde projectaanpak. De AZEB methode focust op kostenbesparing door een efficiënte bouworganisatie. Ook ligt de nadruk op betaalbaarheid gedurende de levenscyclus waarin de totale gebruikskosten bepalend zijn. Met deze uitgangspunten komen opdrachtgever en opdrachtnemer tot een betaalbare BENG met voorspelbare prestaties en kwaliteit.

Voor nieuwbouw en renovatie
De AZEB methode integreert bestaande oplossingen voor techniek en organisatie in 17 stappen verdeeld over de 4 fases: Initiatief, Ontwerp, Bouw, Gebruik & Onderhoud, aangevuld met één fase op organisatieniveau: Verhoog je impact. De routekaart is ontwikkeld voor nieuwbouw en ook voor renovatie bruikbaar. De meeste stappen zijn onderling gerelateerd en afhankelijk van elkaar. Ze zijn technisch van aard en ook afkomstig van andere kennisgebieden, zoals financiën, contractering en procesmanagement. Het is een praktische methode die structuur biedt voor een transparant afspraken- en beslisproces en een efficiënt ontwerp- en uitvoeringsproces.

AZEB slotcongres
De methode is al verkrijgbaar in het Engels. Vanaf februari/maart is de methode met de ontwikkelde praktische hulpmiddelen beschikbaar via e-learning. Om professionals er mee te laten kennismaken organiseert DNA in de Bouw expertmeetings en een slotcongres op 24 maart tijdens BuildingHolland in Amsterdam (13 - 17 uur, gratis deelname). De AZEB routekaart wordt er praktisch toegelicht, met internationaal tintje. AZEB-sprekers uit Nederland en enkele EU-landen lichten de uitkomsten, resultaten en ervaringen van het project toe. In april is er een 4-daagse AZEB-cursus. Informatie over alle events staat op de DNA-website.

Op onze nieuwsbrief abonneren