Actie noodzakelijk voor installateurs

Sinds 1 april 2023 geldt een verplichte certificering voor bedrijven die zich bezighouden met het installeren en onderhouden van gasverbrandingstoestellen. Zonder het vereiste certificaat bent u dus als installatiebedrijf niet bevoegd om aan ketels te werken. De noodzaak is dan ook onmiskenbaar. Kiwa beschikt over een ruim aantal deskundige auditoren en streeft naar een zo kort mogelijke doorlooptijd van het certificeringstraject.

Certificering verplicht
Het aantal slachtoffers van koolmonoxidevergiftiging in Nederland heeft geleid tot strengere maatregelen. Na aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2015 heeft de Nederlandse overheid stappen ondernomen om deze incidenten te verminderen, waaronder het verplicht stellen van certificering voor installatiebedrijven. Daarnaast mogen consumenten werkzaamheden aan gastoestellen alleen laten uitvoeren door gecertificeerde professionals.

Koolmonoxidecertificering in detail
Om een officieel certificaat te verkrijgen, moeten bedrijven voldoen aan strikte voorwaarden, zoals vastgelegd in de InstallQ-norm BRL 6000-25. De overheid promoot diversiteit in certificeringsopties die aan de wettelijke eisen voldoen. Kiwa heeft daarom een eigen certificeringsprogramma ontwikkeld, de BRL K25000. Deze beoordelingsrichtlijn biedt een gestroomlijnd traject voor het verkrijgen van een CO-certificaat. Bedrijven hebben nu de keuze tussen de BRL 6000-25, de Kiwa-regeling of de NHK BRL, specifiek gericht op gasgestookte sfeerhaarden.

Eenvoudiger certificeringsproces en kostenbesparing
Kiwa's BRL K25000 stelt duidelijke minimumvereisten vast en maakt deels op afstand uitgevoerde audits mogelijk via een speciale app. Dit bespaart aanzienlijk tijd en middelen, hetgeen vooral aantrekkelijk is voor kleinere bedrijven en zelfstandige professionals. Bovendien kan een CO-certificaat worden gecombineerd met andere certificaten zoals BRL 6000 of BRL 100, wat de efficiëntie van het auditproces bevordert.

Meer informatie
U vindt uitgebreide informatie over de verschillende CO-certificeringsnormen op de Kiwa-website. Er is ook een specifieke FAQ-sectie voor vragen over CO-certificering. Voor direct contact en specifieke vragen kunt u Kiwa bereiken via NL.CO.Certificering@kiwa.com of +31 88 998 32 20. Zorg ervoor dat u aan de nieuwe certificeringsvereisten voldoet.