Uit een woonbelevingsonderzoek blijkt dat ZEN-woningen gemiddeld bijna een acht scoren als rapportcijfer. Tijdens het online BENG-congres op 26 mei a.s. zullen de projecten die er uitspringen strijden om de ZEN-prijs worden uitgereikt. Er zijn twee categorieën met in totaal zeven genomineerden. Het gaat om vier projecten met een hoogste rapportcijfers voor algemene waardering en drie projecten waarbij de bewoners bovengemiddeld tevreden zijn over binnenklimaat, wooncomfort, licht, verse lucht, geluid en energie.

Per 1 januari 2021 gaan de energie-eisen voor nieuwbouw naar Bijna Energieneutraal (BENG). Wat betekent dit? Hoe bouw je nieuwbouwwoningen BENG en beter? Veel opdrachtgevers, bouwers en adviseurs hebben in de afgelopen jaren al de nodige ervaringen opgedaan. In de woningbouwprojecten die zijn gerealiseerd door deelnemers aan het ZEN-platform, is naast BENG bovendien extra aandacht besteed aan wooncomfort, gezondheid, opleverkwaliteit en betaalbaarheid. onder 31 projecten met ZEN-woningen is nu een bewonersonderzoek uitgevoerd.

Staalkaart ZEN-projecten
In het voorjaar van 2019 is gepeild hoe tevreden de bewoners daadwerkelijk zijn. Bureau voor Woononderzoek heeft in een enquête gevraagd naar het oordeel van de bewoners van 31 projecten met ZEN-woningen, die minimaal 9 maanden bewoond zijn. Het streefcijfer van het ZEN-platform – minimaal een 7,5 voor bewonerstevredenheid – wordt gemiddeld ruimschoots behaald, zo blijkt uit het woonbelevingsonderzoek. Het gemiddelde rapportcijfer voor de projecten die aan het onderzoek deelnamen is een 7,9.

Prijsuitreiking twee categorieën
Er zijn twee categorieën waarvoor de ZEN-prijs zal worden uitgereikt. Genomineerd zijn vier projecten waar bewoners de hoogste rapportcijfers voor de algemene waardering hebben toegekend. En drie projecten waarbij de bewoners bovengemiddeld tevreden zijn over de aspecten binnenklimaat, wooncomfort, licht, verse lucht, geluid en energie. Samen vormen deze projecten een staalkaart van zeer energiezuinige nieuwbouwprojecten. De zeven genomineerde projecten zijn (in alfabetische volgorde):

Projecten met het hoogste algemene rapportcijfer:
• Eiland de Oevers, Rijswijk. Indiener: BAM Wonen
• Hof van Heden, Zoetermeer. Indiener: BAM Wonen en BPD
• Kroon op Jutphaas, Nieuwegein. Indiener: LBP Sight, Vink Bouw
• NOM-woningen DRU-laan, Ulft. Indiener: KlaassenGroep

Projecten met de hoogste waardering voor binnenklimaat, wooncomfort, licht, verse lucht, geluid en energie:
• De Brouwerij, Amsterdam. Indiener: VORM
• Het Verborgen Geheim, Rotterdam. Indiener: Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers
Tonica en Largo, Sliedrecht. Indiener: BPD Ontwikkeling

Op onze nieuwsbrief abonneren