Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 94 seconden

Het college in Zaanstad wil dat iedereen geld moet kunnen lenen om eigen vastgoed te verduurzamen. De gemeente wil een kredietfaciliteit inrichten waarmee zij aan stichtingen, (sport)verenigingen, bedrijven en inwoners leningen kan aanbieden tegen een gunstig rentetarief (2%). De kredietfaciliteit verstrekt leningen tussen €10.000 en €200.000 en heeft een plafond van €5 miljoen.

Wethouder Sanna Munnikendam: “Nu blijkt het vaak lastig om bij een bank een dergelijke lening te krijgen. Of de voorwaarden waaronder partijen een lening krijgen zijn niet gunstig. Daarom willen wij dat graag gaan faciliteren. Hierdoor wordt verduurzamen makkelijker, vooral voor partijen die wel willen, maar niet kunnen’.

Energiebesparing
Met de lening kan de aanvrager energiebesparende maatregelen realiseren of duurzame energie opwekken, of een pakket van beide maatregelen. Om in aanmerking te komen voor de lening dienen de maatregelen per gefinancierde euro minimaal 200 gram CO2-reductie te realiseren.

beperkt financieel risico
De gemeente loopt met de verstrekking van deze leningen beperkt financieel risico. De ontvangen lage rente is voldoende om de gemeentelijke financieringskosten te dekken en vóór het verstrekken van de lening vindt een toets plaats op de financiële draagkracht van de aanvrager. Het is de bedoeling dat deze regeling tot 31-12-2019 wordt opengesteld. De raad neemt hierover voor het einde van dit jaar een besluit.

Lagere lasten, hoger wooncomfort, lagere CO2-uitstoot
Naast de kredietfaciliteit bestaat het duurzaamheidsbeleid van de gemeente al uit diverse stimuleringsmaatregelen, zoals collectieve inkoopregelingen, de subsidieregeling voor nul-op-de-meterwoningen, het ondersteunen van een warmtenet en het opzetten van een energiehandelsplatform. De gemeente wil op die manier zoveel mogelijk partijen in Zaanstad in staat stellen verder te verduurzamen; bijvoorbeeld door het nemen van energiebesparende maatregelen en/of de opwek van duurzame energie. Zo helpt Zaanstad stappen te zetten in het terugbrengen van de CO2-uitstoot in de stad. Tegelijkertijd dalen hierdoor de (woon)lasten van huishoudens en bedrijven en verbetert het comfort van woningen en gebouwen.