Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 105 seconden

Stedin heeft een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de verschillen in maandlasten en totale kosten tussen een woning die met een gasketel wordt gebouwd en een woning zonder gasaansluiting die wordt verwarmd met een warmtepomp. Het onderzoek is uitgevoerd door ingenieursbureau DWA. Conclusie is dat nieuwbouwwoningen prima zonder een gasketel gebouwd kunnen worden. De bewoners zijn financieel beter af en het milieu is ermee geholpen.

DWA is een adviesbureau dat is gespecialiseerd in vraagstukken rondom energiezuinige gebouwen en installaties. Ze hebben in opdracht van Stedin onderzocht wat de verschillen zijn in maandlasten en de totale kosten over een bepaalde periode (‘total cost of ownership’) tussen een woning die nog met een gasketel wordt gebouwd en een woning zonder gasaansluiting die wordt verwarmd met een warmtepomp. Voor zes woningtypes is de businesscase vanuit het perspectief van de bewoner doorgerekend.

De berekeningen van DWA laten zien dat voor 5 van de 6 woningtypes de maandlasten van een nieuwbouwwoning zonder aansluiting op het gasnet gelijk of lager zijn dan voor een woning met een gasketel en aansluiting op het gasnet. Hierbij is gerekend met de totale kosten voor de bewoner (hypotheeklasten, onderhoudskosten, energiekosten) op basis van een periode van 15 jaar (de levensduur van een gasketel). Alleen de galerijwoning scoort iets minder goed, maar het verschil is minimaal. Wordt gerekend over een periode van 30 jaar, dan geldt dat de kosten voor alle woningtypes lager zijn.

Belangrijk om op te merken is dat de berekeningen zijn gedaan vanuit de huidige situatie: gerekend is met de huidige kosten van energie, energiebelastingen, investeringskosten, (fiscale) subsidies. De studie van DWA bevat ook een gevoeligheidsanalyse, waaruit blijkt dat bijvoorbeeld bij een hogere gasprijs de businesscase voor gasloos bouwen nog rendabeler wordt.

In het onderzoek van DWA is collectieve verwarming, zoals stadswarmte, niet meegenomen. Het onderzoek laat zien dat de all-electric oplossing in de meeste situaties al een goed alternatief is voor een woning op gas; in sommige situaties kunnen collectieve verwarmingssystemen een goed alternatief zijn voor de all-electric oplossing.

Download het onderzoek ‘Kostenvergelijking van de alternatieven voor aardgas in nieuwbouwwoningen‘ van DWA in opdracht van Stedin.

[related_post themes=”text”]