Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 98 seconden

Woningcorporaties richten zich de komende jaren meer op nieuwbouw en het energiezuinig maken van sociale huurwoningen. De meeste corporatiebestuurders hebben vertrouwen in de financiële positie van hun corporatie. Dit blijkt uit de Corporatiebarometer 2017, een jaarlijkse peiling van Aedes onder directeur-bestuurders. Voor 20 procent van de deelnemende corporaties ligt de focus de komende vijf jaar op het bouwen van meer nieuwe huurwoningen, tegenover 15 procent vorig jaar. Voor 45 procent heeft het energiezuinig maken van woningen de komende jaren prioriteit. In 2016 gold dat voor 38 procent.

Negen van de tien bestuurders noemt de financiële positie van zijn corporatie op dit moment stabiel. Acht van de tien verwacht dat dat ook de komende vijf jaar zo blijft. Bezuinigingen op personeelskosten en bedrijfslasten hebben effect gehad en de meeste corporaties staan er financieel beter voor.

Vanaf 2016 moeten corporaties passend toewijzen: afhankelijk van hun inkomen mogen huishoudens geen woning krijgen met een huur boven een vastgesteld maximum. De helft van de corporatiebestuurders waarschuwt dat passend toewijzen het moeilijker maakt om de samenstelling van wijken met veel goedkope huurwoningen gemengd te houden. Op termijn komen huishoudens met laagste inkomens vooral bij elkaar te wonen, met de daarbij horende risico’s voor de leefbaarheid.

Passend toewijzen bemoeilijkt ook energiebesparende verbeteringen in goedkopere woningen, omdat daardoor de huur te veel zou stijgen. Een oplossing kan zijn om bij het toewijzen van woningen aan mensen met een lager inkomen niet alleen naar de huur te kijken, maar naar de totale woonlasten. Als een woningcorporatie energiebesparende maatregelen neemt, wordt de energierekening van een woning immers een stuk lager.

Bestuurders kijken ook vooruit naar noodzakelijke ontwikkelingen op de woningmarkt. Meer nieuwbouwmogelijkheden en meer aanbod van betaalbare woningen voor bijvoorbeeld ouderen en mensen met psychische problemen worden het meest genoemd.

De Corporatiebarometer is een online enquête die Aedes sinds 2012 jaarlijks houdt om de meningen van bestuurders over ontwikkelingen in de sector te peilen. 126 bestuurders namen in december 2016 deel aan de vijfde editie van de Aedes-Corporatiebarometer.

[related_post themes=”text”]