Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 41 seconden

Woningcorporaties beschikken over te weinig geld om woningen van het aardgas af te krijgen. Volgens koepelorganisatie Aedes is er 108 miljard euro nodig om tot 2050 alle woningen CO2-neutraal te maken. “Dat is binnen de financiële mogelijkheden van de sector echter niet haalbaar”, zegt Aedes maandag tegen Het Financieele Dagblad (FD).

Volgens Aedes moet de belastingdruk omlaag. Op die wijze zou er geld vrijkomen om woningen beter te isoleren en van alternatieve energiebronnen te voorzien. De corporatiekoepel reageert hiermee op een uitspraak die Diederik Samsom afgelopen week heeft gedaan tijdens onderhandelingen over het klimaatakkoord. De voormalige politicus leidt de Sectortafel Gebouwde Omgeving, en zei dat woningbouwverenigingen het voortouw in de energietransitie moeten nemen “als we graag meters willen maken”.

Aedes-voorzitter Marnix Norder vindt dat Samson voor de muziek uitloopt, want “de besprekingen hierover zijn nog niet afgerond”.