Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 197 seconden

Project FresiapadDe Warmtewet stelt een aantal eisen aan de warmte-exploitatie in wooncomplexen met een collectieve installatie. Woningcorporaties worden energieleveranciers en dat brengt de nodige risico’s met zich mee. Voor het 30-jaar-oude appartementencomplex Fresiapad in Stellendam slaan woningbouwvereniging Beter Wonen en technisch dienstverlener Wolter & Dros, onderdeel van TBI, de handen ineen. Door het aangaan van een prestatiecontract voor 15 jaar haalt Wolter & Dros het warmte-exploitatierisico weg bij Beter Wonen.

Begin 2014 is de Warmtewet ingevoerd. Sindsdien hangt het van het rendement van het warmtedistributienet en de gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie af of woningcorporaties hun warmtevoorziening al dan niet kostendekkend kunnen exploiteren. Dat risico lopen woningcorporaties niet graag. Michel van Golberdinge, projectmanager bij Beter Wonen, legt uit: “Onze core business is om woningen betaalbaar te houden voor onze doelgroep. Dat wordt steeds belangrijker. Zeker aangezien we nu passend moeten gaan toewijzen. Daarnaast willen we ons woningbezit verduurzamen.”

Na een korte inventarisatie kwam Wolter & Dros tot de conclusie dat het niet mogelijk was om met de toenmalige installatie en de vereisten van de Warmtewet de warmte-exploitatie kostendekkend te laten zijn. “De installatie zat aan het eind van z’n levensduur”, vertelt Mike Riechelman, projectontwikkelaar duurzame energieprojecten bij Wolter & Dros. “Daarnaast constateerden we dat de leidingen onder de vloer waren doorgeroest. Het had geen half jaar meer moeten duren of de installatie had het begeven.”

De eerste stap in de samenwerking was het optimaliseren van het sterk verouderde ketelhuis van Fresiapad. Riechelman licht toe: “Door het neerzetten van een nieuwe verwarmingsketel, behaalden we meteen winst. We hebben echter verder gekeken en er ook voor gekozen om het warm water en het cv-water fysiek te scheiden. Warm water en cv-water in één ketel is energetisch gezien niet handig; warm water moet namelijk relatief hoog gestookt door het hele pand circuleren om legionella te voorkomen. De temperatuur van cv-water mag daarentegen variëren naar gelang de omstandigheden van het weer. Daarom hebben we voor het warm water een aparte boiler neergezet. De andere ketel zorgt ervoor dat het cv-water de juiste temperatuur heeft. Met de vervanging van de ketels is tevens de capaciteit van de aardgasaansluiting verlaagd. Dit wordt nog wel eens vergeten, maar dat is ook een stuk besparing.”

Naast de collectieve warmte-installatie, nam Riechelman ook de energetische prestaties van het warmtedistributienet onder de loep. “Dit is de grootste exploitatiekiller, we weten dat in de leidingen onder de grond veel warmteverlies plaatsvindt. De isolatie die eromheen zat was niet meer van deze tijd. Daarom hebben we deze leidingen opnieuw geïsoleerd”, vertelt Riechelman. “De laatste stap naar verduurzaming zat in het plaatsen van pv-panelen. Deze voeden de ketels in het ketelhuis en de nieuw geplaatste led-verlichting in de gemeenschappelijke ruimten. Zo hoeven de huurders hier geen servicekosten meer voor te betalen.”

Vervolgens kwamen Beter Wonen en Wolter & Dros tot een prestatiecontract van 15 jaar, waarin is vastgelegd dat Wolter & Dros verantwoordelijk is voor de warmte-exploitatie. “Wij zorgen er onder andere voor dat er voldoende gas en elektriciteit aanwezig is om het wooncomplex continu te voorzien van warmte”, licht Riechelman toe. “Daarnaast verzorgen wij de facturatie naar de huurders en lopen wij het debiteurenrisico. Als warmteleverancier moet Wolter & Dros ervoor zorgen dat de ingekochte primaire energie uitkomt met de warmte die geleverd en conform de Warmtewet gefactureerd wordt aan huurders. Wij onderhouden het ketelhuis, maar Beter Wonen blijft eigenaar van de installatie. Aan het eind van het contract leveren we de installatie volgens afspraak weer in.”

Een wens van Beter Wonen was dat Wolter & Dros huurders gaat stimuleren om minder energie te gebruiken. Riechelman ligt dit principe toe: “Doordat de energiemeters op afstand uitleesbaar zijn, kunnen we ook vergelijkingen maken met andere woningen in de flat. Zo kunnen we zien welke wooneenheid er substantieel meer warmte verbruikt. Bewoners die hier graag op willen besparen, kunnen met ons een afspraak maken. We komen dan langs en geven advies hoe ze de rekening kunnen verlagen.”

Voor meer informatie: www.wolterendros.nl